Arhīvs - 2013./2014. mācību gads

 

 

 

 

Atzinības 2013./2014. mācību gadā

        Par labām un teicamām sekmēm, centību mācību darbā izteiktas atzinības.

Saraksts.

 

 

Valodas svētki

        Šodien, 28.maijā skolā lieli svētki - 1.1 klašu „Valodas svētki”. Paši jaunākie Rīgas sākumskolas „Valodiņa” skolēni iejutušies skatuves mākslinieku lomās. 1.1C  tēlo peles, 1.1B runčus un kaķenītes, bet 1.1A dažādus lauku sētas iemītniekus. Mazie aktieri atbilstoši lomām skandē dzejoļus un tautasdziesmas, dzied dziesmas un iekustina kājas raitā dejas solī. Viņu sniegums iepriecina visus skatītājus, skolotājas un 4.klašu skolēnus! Visu sejās staro prieks! Ir liels gandarījums par pirmajā mācību gadā paveikto.

 

 

Ainiņas no skolas dzīves

        Mācību gads strauji tuvojas beigām. Kāds bija šis gads? To 21.maijā izspēlēja, jautrā anekdošu teātrī, skatuves runas nodarbību skolēni. Smieklīgas situācijas mācību stundās, jautras epizodes starpbrīžos un pēc skolas, tiekoties ar vecākiem, sasmīdināja skatītājus.

          Skatītāju smiekli un skanīgi aplausi ir lielākais prieks un gandarījums mazajiem aktieriem. Paldies visiem skatuves runas nodarbību skolēniem par atsaucību, centību ikdienas nodarbībās un radošumu, aizrautību un degsmi ludziņu prezentācijās.

Skatuves runas nodarbību skolotāja Viktorija Saldava-Reice

 

 

Klases vakars 3.b

        Š.g. 21.maijā 3.b klasē notika „Klases vakars”. Vispirms mēs parādījām talantus „Talantu šovā”.  Bērni dejoja, priecājās par katra talantu un mācīja to citiem. Pēc tam mēs spēlējām trīs rotaļas un tad piedalījāmies stafetēs. Kad rotaļas bija izspēlētas un stafetes izpildītas, mēs visi metāmies jautrā dejā. Un lai tā kārtīgi izlocītos, piedalījāmies vēl vienā rotaļā – „Limbo”! Pēc aktivitātēm notika apbalvošana un tad pienāca laiks mieloties pie cienasta galda…

          Pasākumu vadīja Luīze un Roberts no 3.b klases.

 

 

Uzvaras sportā

        Trīs mūsu skolas audzēkņi 6.maijā piedalījās Rīgas atklātās sacensībās krosā bērniem ar speciālām vajadzībām. Sasniegumi ļoti iepriecināja.

Sintijai Ozolai (3.b klase): I.vieta – 300 m un I.vieta – 500 m;

Lienei Jazvicai (3.c klase): III.vieta – 500 m;

Valteram Salcevičam (4.a klase): II.vieta zēniem – 500 m

Sportisti par saviem teicamiem startiem ieguva medaļas.

Sporta skolotāja

 

 

Tikšanās ar Māru Cielēnu

        30.aprīlī skoliņā viesojās dzejniece, literāro pasaku autore Māra Cielēna.

        Pavasaris ir rakstnieces laiks, jo maijā M.Cielēnai ir dzimšanas diena. Kā dāvanu rakstniecei jubilejā, skolēni sniedza nelielu koncertu.

        1.klašu skolēni skandēja dzejolīšus, ansambļi „Mazputniņš” un „Vālodzīte” dziedāja J.Ķirša dziesmas ar M.Cielēnas vārdiem un 3.klašu skolēni parādīja pasakas „Pasaka par pasakām” iestudējumu.

        Pēc koncerta rakstniece sirsnīgi pateicās skolēniem par jauko dāvanu, kas radīja viņā lidojumam līdzīgu sajūtu. Rakstniece nedaudz pastāstīja skolēniem par savu bērnības laiku, kad viņa bija maza meitene un vēlējās veidot grāmatas, par to, ka katram mums jādomā par savu vārdu krājumu, par mūsu skaisto latviešu valodu.

        Tikšanās noslēgumā M.Cielēna veltīja visiem dzejoli par prieku - Mēs šodien iesim pasaulē:

Ko mājās pārnesīsim mēs?

Nevienu spožu nieku,

Nevienu lielu ābolu,

Bet vienu lielu prieku!

Bildes...

 

 

Pavasara koncerts vecākiem

                  Mēs šodien jums dāvinām prieku,

                  To prieku ko pavasar’s  sniedz.

                  Kas šūpojas pūpola zarā

                  Un saulei ar aci miedz.

                  Vai tādēļ mums prieka kļūs mazāk,

                  Ja šodien to dāvinām jums?

                  Mēs zinām, ka ikdienā katrā

                  Mūs sildīs tas mīļums no jums.

 

        25. un 29.aprīlī skolas svinību zālē, kā jau katru gadu, savus mīļos vecākus un vecvecākus uz koncertu aicināja visu klašu skolēni.

        Katrs vecāks grib redzēt un dzirdēt savu bērnu, tādēļ tradīciju – parādīt, ka visi skolēni prot  dejot, dziedāt un ko mācību gada laikā apguvuši – skola uzsāka pirms vairākiem gadiem.

        Arī šoreiz labu noskaņojumu skatītājiem radīja gan paši mazākie pirmklasnieki, gan 2. ,3. un 4.klašu skolēni. Skanēja jautras, sirsnīgas  dziesmiņas vokālo ansambļu „Mazputniņš” un „Vālodzīte” izpildījumā. Dejoja deju grupa „Mazie Zibšņi”, 3.klašu tautisko deju dejotāji un katrai klasei bija sagatavota sava klases deja.

        Vecāku mirdzošās acis, smaidošās sejas un skanīgie aplausi bija kā dāvana mazajiem māksliniekiem.

Bildes...

 

 

Lieldienas skolā un Ulbrokas Līgo parkā

        Lieldienu zaķa skolas aktivitātes un stafetes: Precīzais zaķis, Olu pavēlnieks u.c. Parkā visi varēja ripināt olas, izšūpoties un mieloties ar līdzi paņemtajiem našķiem. Bērnu pārdomas.

        Liels paldies 4.b klases skolēniem par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos pasākuma un organizēšanā.

Bildes...

 Direktores vietniece V.Saldava-Reice

 

 

Latviešu valodas un matemātikas olimpiādes laureāti

   

 

 

Jautrā pēcpusdiena

        14.martā sākumskolu „Valodiņa” pieskandina jautri un priecīgi bērnu smiekli, jo 1.klasēm Jautrā pēcpusdiena „Mēs četros gadalaikos”.

        Sadaloties komandās, atbilstoši gadalaikiem, jāizveido puzles. Nākamais uzdevums ir mēmais šovs. Katra komanda attēlo, vienu gadalaikam atbilstošu, dzīvnieku. Tad bērni demonstrē vizuālās mākslas radošās iemaņas (ar aizsietām acīm atbilstoši gadalaikam, zīmē zīmējumu). Jautrajās stafetēs tiek pārbaudīta skolēnu veiklība.

        Un tad seko modes skate - tērpus demonstrē skolotājas, atbilstoši gadalaikam. Skolotāja Sanita Kārkliņa - ziema, skolotāja Marija Kadiķe - pavasaris, skolotāja Marija Bimbirule - vasara un skolotāja Dagnija Sama - rudens. Skan atbilstoša mūzika, skolotājas demonstrē gadalaiku tērpus un savu dejas soli, skolēni priecājas un aplaudē, līdz arī paši iesaistās kopīgā radošā dejā.

Bildes...

 

 

Pasaku pēcpusdiena

        Marta sākumā 2.klases lasīja, iepazina dažādas pasakas. Klasēs tika rīkoti pašsacerēto pasaku daiļlasīšanas konkursi.

        13.martā visi 2.klašu skolēni aktīvi darbojās „Pasaku pēcpusdienā”. Tajā veicot dažādus, radošus uzdevumus, bērniem bija iespēja parādīt savas zināšanas.

Bildes...

 

 

Nezinītis

        Vai jūs esat lasījuši N.Nosova grāmatu „Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi”?

        Noskatoties 7.martā skoliņā ludziņu „Nezinīša piedzīvojumi,” vēlēšanos izlasīt grāmatu izteica daudzi skolas skolēni. 4.stāva skatuve bija pārvērtusies par Ziedu pilsētu ar lielām krāšņām puķēm. Izteiksmīgas runas nodarbību skolēni, pārtapuši par Ziedu pilsētas knīpām un knauķiem, komiskā, aizraujošā veidā izspēlēja Nezinīša un viņa draugu dzīvi un piedzīvojumus Ziedu pilsētiņā.

        Ludziņā knauķus attēloja: Nezinītis – Luīze Ozola, Zinītis – Gints Jankovskis, Koklītis – Normunds Priede, Tūbiņš – Gabriels Bulle, Ziediņš – Ričards Auriņš, Tabletiņš – Pauls Gabriels Putrišķis, Skrotiņš – Miks Puriņš, Varbūtiņš – Nils Andžāns, Panckariņš – Roberts Lagzdiņš, Skubiņš – Elmārs Ozoliņš. Knīpas tēloja: Sintija Ozola, Laura Luīze Pētersone, Helēna Brūvere, Kristīne Ķikuste, Helēna Egle un Megija Skalde.

   

        Liels paldies mazajiem māksliniekiem par brīnišķīgo tēlojumu, spēju improvizēt uz skatuves un par atsaucību ikdienas darbā. Paldies skolēnu vecākiem par sagādātajiem tērpiem.

Bildes...

 Izteiksmīgas runas skolotāja V.Saldava-Reice

 

 

Projektu nedēļa

        Projektu nedēļa skolēnu vārdiem:

        2.klašu skolēni - „Ļoti patika pastaiga pa Rīgu, ekskursija „Karameļu ceļš”, radošā darbnīca. Mēs aktīvi iesaistījāmies informācijas meklēšanā, apkopošanā par „Laimu” un Rīgu, kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014.gadā.”

        3.klašu skolēni - „Šī nedēļa bija interesanta, sportiska, visādām gudrībām pilna” (Didzis); „Mēs bijām centīgi un sasniedzām mērķi” (Gabriels); „Patika piedalīties ēnu teātra izrādē, sacerēt un izspēlēt pasaku” (Pauls Gabriels); „Interesanta bija projekta prezentācija. Aizraujoši bija piedalīties viktorīnā, kopā ar citām trešajām klasēm” (Markuss).

        4.klašu skolēni - „Patika apmeklēt muzejus un izstādes. Patika nodarbība teātra muzejā, bija interesanti iestudēt lugu un darboties tajā”; „Iedvesmoja projekta prezentācija, aizraujoša bija piedalīšanās eksperimentos un dažādu uzdevumu pildīšana”; „Interesanta bija iepazīšanās ar Jūgendstilu, un patika iejusties Jūgendstila atmosfērā, bija interesanti uzzināt, kā dzīvoja, kā ģērbās, ko darīja cilvēki pirms 100 gadiem”; „Bija interesanti veikt vecāku un skolotāju aptauju par mīļākajām grāmatām un mācīties aptaujas rezultātus attēlot diagrammās”.

Bildes...

 

 

Apsveicam!

   

 

 

Sociālo pedagogu tikšanās

        20.februārī Rīgas sākumskolā „Valodiņa” notika  Centra un Ziemeļu rajonu vispārizglītojošo skolu sociālo pedagogu tikšanās.

        Seminārā uzstājās RD IKSD Atbalsta nodaļas vadītāja Inese Štekele un  galvenā speciāliste Vita Ukase par jautājumiem, kas saistīti ar mācību grūtībām, individuālajām programmām, plāniem, pedagoģiski medicīnisko komisiju darbību.

Bildes...

 

 

Metenis

        14.februārī lieli un mazi ķekatnieki skoliņā svinēja Meteņus. Liela kņada valdīja skolas sporta zālē, jo tur Meteņbērni sacentās veiklībā - „slēpojot,” „snovojot,” „pikojoties” un citās jocīgās Meteņu sacensībās.    

        Metenītis aizvadīts ar jautrām ziemas stafetēm un maskošanos. Nu gaidīsim Lieldieniņas, lai varētu sacensties olu ripināšanā!

        Ej projām, Metenīti

        Ar to miežu plācenīti!

        Man atnāks Lieldieniņa

        Ar baltām oliņām!

Bildes...

 

 

Ābeces svētki

Buri - buri - burtiņi.

Jā, jā, jā!
Tās ir burvju durtiņas,

Pa kurām var ieiet Grāmatā.

 

        13.februārī skoliņā notika Ābeces svētki, 1.1 klašu skolēni, veicot dažādus uzdevumus, pierādīja, ka ir īsteni „burtu pavēlnieki”.

Bildes...

 

 

Kopā ar draugiem

        Sala mēnesis janvāris ir beidzies. Vēl priekšā puteņu mēnesis vai sveču mēnesis – februāris. Vai saule griežas uz pavasara pusi? Uz šo jautājumu pēdējā janvāra dienā 31.janvārī mēģināja atbildēt 4.klašu skolēni kopā ar mūsu draugiem no Rīgas 40.vidusskolas.

        Rokdarbu skolotājas Vijas Neimanes un zīmēšanas skolotājas Edītes Upenieces vadībā skolēni gatavojās Meteņiem, lai pēdējo reizi šoziem maskotos.

Lai sajustu pavasara tuvošanos skolēni „Radošajā darbnīcā” gatavoja putnu maskas un klausījās putnu dziesmas.

        Čaklos rokdarbniekus iepriecināja un pārsteidza 3.b klases ķekatnieki ar ķekatu māmiņu (skolotāju Ausmu Prodnieci). Ķekatnieki skandēja tautasdziesmas un cienāja visus ar gardiem pīrāgiem.  Maskas ir gatavas, nu gaidīsim pavasara gaidīšanas svētkus – Meteni (skolā 14.februārī) un visi iesim šoziem pēdējā masku gājienā.

Bildes...

V.Saldava-Reice

 

 

Angļu valodas dienas

        Par jauku tradīciju sākumskolas „Valodiņa” dzīvē ir kļuvušas angļu valodas dienas. Arī šogad laikā no 20. - 24.janvārim skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties šajā pasākumā. Mūsdienu izglītībā arvien biežāk tiek uzsvērta starppriekšmetu saikne, visa nedēļa tika veltīta ne tikai angļu valodai, bet tās izmantošanai dažādos mācību priekšmetos.
        3. un 4.klašu skolēni, piedalījās dažādos atraktīvos konkursos, pildīja atjautības uzdevumus, sacentās savā starpā un rādīja savas angļu valodas zināšanas praksē.
        Tika organizēta viktorīna, kurā skolēni izmantoja iepriekš apgūtās valodas zināšanas, matemātikas uzdevumu pildīja angļu valodā, savas zīmēšanas prasmes apvienoja ar valodas gramatikas pielietojumu, kā arī salīdzināja spēkus sporta stafetēs ar intelektuālo uzdevumu elementiem. Pasākuma noslēguma drosmīgākie parādīja savas spējas daiļrunāšanā, skaitot dzejoļus svešvalodā.

Bildes...

 

 

Ziemassvētki

        Liekas nesen zvans ieskandināja mācību gada sākumu, bet nu skan Ziemassvētku zvaniņi, kas vēsta par 1.semestra beigām.

        20.decembrī pēdējā skolas dienā skolēni, vecāki un skolotājas, visi sanācām kopā uz Svētbrīdi svētku zālē, lai ieskandinātu Ziemassvētku zvaniņu un dziedātu Ziemassvētku dziesmas. Pēc Svētbrīža skolēni klasēs saņēma liecības, gaidīja rūķus ar dāvaniņām un  iepriecināja savus vecākus ar dzejolīšiem un ludziņām.

Bildes...

 

 

Ziemassvētku jampadracis

        18.decembrī Ziemassvētku Jampadracis bija īsts jampadracis! Lāči, kaķi, rūķi, sniegavīri, čigānietes, princeses, karaļi un citi  ieradās skolas masku ballē uz masku parādi. Jautras rotaļas, dejas un īsta maskošanās. Masku balle patiešām izdevās, jo piešķīra svētku nedēļai maģisko Ziemassvētku brīnuma efektu. Priecīgas bērnu sejas, smiekli un jautrība valdīja visas dienas garumā.

        Paldies vecākiem par atbalstu masku sagatavošanā.

Bildes...

 

 

Piparkūku cepšana

        „Kas te tā smaržo? Tā taču jaukā svētku smarža. Sniegbaltīte māk izcept tik lieliskas zvaigznītes, tik čaganus pusmēnešus, tik gludus sunīšus un kaķīšus.”

        Gandrīz kā Margaritas Stārastes Ziemas pasakā visa skola brīnišķīgi smaržoja pēc piparkūkām, pēc Ziemassvētkiem. No 12. līdz 18.decembrim skolēni, apsējuši priekšautiņus, uzlikuši galvās rūķu mices, kopā ar savām skolotājām devās uz ēdamzāli, lai ceptu gardās, kraukšķīgās piparkūkas.

        Šī jaukā tradīcija gadu no gada rada īstu Ziemassvētku gaidīšanas prieku. Paldies skolas pavārītēm par atbalstu piparkūku cepējiem!

Bildes...

 

 

O.Vācietim-80

                   Reiz bija, reiz bija,

                   Reiz bija citāds viss.

                   Reiz bija zila zāle un zaļas debesis,

                   Bet, kas tad ar to „bija”

                   Ir šodien noticis?

                                  /O.Vācietis/

 

        27.novembrī 1.klašu „rūķi” un 3.klašu bērni aicināja 2., 4.klašu skolēnus uz pasākumu „Reiz bija zila zāle…”, veltītu O.Vācieša 80 gadu jubilejai.

        1.klašu skolēni skandēja, bibliotekāres M.Kreigeres izvēlētos dzejoļus par rūķiem, un ansamblis „Mazputniņš” dziedāja dziesmas ar O.Vācieša vārdiem. 3. klašu skolēni, latviešu valodas skolotāju vadībā, bija sagatavojuši nelielu dzejas montāžu. Tika izspēlēti un mūsdienīgi „iedzīvināti” dzejoļi par Jānīti un citiem sētas bērniem. Skatītāju ovācijas un aplausi liecināja, ka pasākums bija izdevies.

        Bet 3.decembrī skoliņā viesojās Rīgas 40.vidusskolas 4.klašu skolēni un pedagogi, lai iepazītos ar O.Vācieša dzejoļiem mūsu skolas 3.klašu skolēnu izpildījumā. „Ja bērns dzejoli izdzīvo caur sajūtām un izspēlējot, tad tas viņam paliks sirdī uz mūžu,”- šādus vārdus veltīja 40.vidusskolas pedagogi, noskatoties O.Vācieša dzejas montāžu „Reiz bija zila zāle…”.

Bildes...

 

 

Valodas svētki

        Mūsu skoliņā tradicionāli katru gadu notiek Valodas svētki. Šie svētki bija veltīti Latvijas 95.dzimšanas dienai, un izskanēja kā 4.klašu skolēnu dāvana savai Dzimtenei dzimšanas dienā. Priekšnesumā varēja dzirdēt dzejoļus un dziesmas par Latviju, par Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Skolēni bija nopietni gatavojušies un iepriecināja ar savu uzstāšanos gan savas skolotājas, gan vecākus.

Bildes...

 

 

Daudz laimes, Latvija!

        Latvija – mūsu dzimtā zeme ir skaista un mīļa katrā gadalaikā. To rotā dabas skaistums, svētku tradīcijas un cilvēku darbs. Ir atkal pagājis viens gads un Latvija svin savu 95.dzimšanas dienu!

        Jau 11.novembrī skolā aizsākās  Latvijas neatkarības 95.gadadienai veltīto pasākumu cikls. Skolēni un skolotāji apmeklēja militāro svētku parādi pie Brīvības pieminekļa, nolika ziedus un aizdedza sveces.

        14.novembrī  Valsts svētkiem veltītā koncertā „Gadalaiki apglezno Latviju” piedalījās 3.- 4.klašu skolēni un skolotāji. Skolā viesojās Rīgas 40.vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Svētku koncertā skanēja Valsts himna, tika teikti skaisti vārdi par Latviju, skandēti dzejoļi, dziedāja ansambļi „Mazputniņš” un „Vālodzīte” skolotājas Z.Feldmanes vadībā, 3.klašu skolēni dejoja divas tautu dejas. Deju kompozīcijas autore un  horeogrāfe ir ritmikas skolotāja I.Ustupa. Koncerta viesi sniedza brīnišķīgus priekšnesumus.

        Valsts svētku nedēļa skolā noslēdzās 15.novembrī ar klases stundu, veltītu Latvijas 95.dzimšanas dienai un svētku koncertu 1. - 2.klašu skolēniem. Savukārt 3.klašu skolēni un skolotājas devās uz Rīgas 40.vidusskolu, kur piedalījās svētku koncertā, gan kā skatītāji, gan dalībnieki, nodejojot ritmikas skolotājas iestudētās tautu dejas.

        Paldies skolotājām un visiem skolēniem, kuri aktīvi iesaistījās svētku koncertā. Mēs atkal pārliecinājāmies, ka mūsu skoliņā veidojas īsti Latvijas patrioti!

Direktores vietniece V.Saldava-Reice

 

 

Mārtiņdiena

        Piektdien, 8.novembrī ar nelielu ludziņu „Tracis Mārtiņos” un jautrām rotaļām skatuves runas nodarbību skolēni ieskandināja Mārtiņdienu.

        Kas gan tas bija par traci! „Vistu kūtī” (3.stāva zālē) saskrēja vistiņas  un gailīši no visas skolas. Skanēja dziesmas, „vistu kūts” iemītnieki kopā ar ķekatniekiem gāja Mārtiņdienas rotaļās.

        Klasēs visi mielojās ar Mārtiņdienas cienastiem – pīrāgiem, medus plāceņiem un citiem gardumiem.

            Zeme rīb, rati klaudz,
            Kas to zemi rībināja?
            Nu atbrauca Mārtiņdiena
            Deviņiem kumeļiem.

        Paldies visiem skatuves runas nodarbību dalībniekiem un viņu vecākiem par atsaucību un jaukajiem tērpiem!

Bildes...

Skatuves runas nodarbību skolotāja Viktorija Saldava - Reice

 

 

Mākslas dienas

 

Rīga, burvīgā Rīga.

Kas ir Latvijā?

Latvijā ir Rīga.

Kas ir Rīgā?

Rīgā ir Brīvības piemineklis.

Es dzīvoju tevī.

Mana ģimene un draugi arī dzīvo tevī.

Tevi brauc aplūkot tūristi.

Staigā pa tavām ielām.

Iet uz muzejiem un teātriem.

Visi brīnās par tavu skaistumu.

Cik apbrīnojama tu esi!

         /Signe, 4. klase./

   

Bildes...

Lasiet kā mums gāja...

 

 

Karjeras diena

        Kas tu būsi kad izaugsi liels? Kur strādā tava mamma? Kas ir tavs tētis? – šādus jautājumus skolā varēja dzirdēt Karjeras nedēļā, kura notika no 7. - 11.oktobrim.

        Skolēni iejutās dažādu profesiju tēlos, zīmēja un stāstīja par savu sapņu profesiju, apciemoja vecākus viņu darbavietās, devās uz dažādiem muzejiem, sagaidīja skolā viesus – ugunsdzēsējus, policistus un arī zemessargu.

        Mazie 1.1 klašu skolēni iepazinās ar skolas pavāra profesiju, aizejot ekskursijā uz skolas virtuvi, bet 1.a klases skolēni devās pie direktores M.Teivānes un uzdeva viņai jautājumus par skolas direktora profesiju.

        Paldies skolēnu vecākiem par sadarbību un klases audzinātājām par uzņēmību organizēt skolēniem interesantus un izglītojošus pasākumus par  profesijām.

Bildes...

  Direktores vietniece audzināšanas jomā Viktorija Saldava - Reice

 

 

Izteiksmīgās runas konkurss "Mana Latvija"

Noslēdzies skolas izteiksmīgas runas konkurss „Mana Latvija”. Visu klašu izteiksmīgas runas konkursa uzvarētāji sacentās skolas konkursā.

Rezultāti.

 

 

Miķeļdiena

        Senie latvieši Miķeļdienā - 29.septembrī - atzīmēja vasaras beigas. Tie ir rudens saulgrieži, kad Saule pagriežas uz ziemas pusi, atnesot tumšus vakarus un veļu laiku. Tad saule pagriežas uz ziemas pusi – un sākas veļu laiks. Dārzos visi svarīgākie darbi ir padarīti, norimst rosība uz lauka.

        Nemanot aizritējis pirmais mācību gada mēnesis. Septembri aizvadījām Miķeļdienas tirdziņa noskaņās. Miķelīša tirdziņā gan tirgojās, gan kaulējās, mainījās un dāvināja. Visi mazie tirdzinieki rosījās savos stāvos, jo šogad skolā bija trīs tirdziņi. Katrs lielīja savu preci - mājās ceptus pīrādziņus, ābolmaizītes, smalkas kūciņas, pašdarinātus auskarus un apgleznotus akmentiņus kā mazas mārītes.

        Liels paldies bērniem un viņu vecākiem par pašgatavotiem gardumiem un citiem darinājumiem.

V.Saldava-Reice

 

 

Olimpiskās dienas triumfs

        Piektdien, 27.septembrī visā Latvijā atzīmēja "Olimpisko dienu". Arī mūsu skolas skolnieki aktīvi gatavojās šai dienai. Visi vienojāmies kopīgai rīta rosmei un sportiskās aktivitātes turpinājās visas dienas garumā.
        Skolas izlases komanda devās uz Daugavas stadionu kur norisinājās 3. - 4.klašu stafešu sacensības. Sacensībām bija pieteikušās 68 komandas no dažādām Rīgas skolām. Izlases komandas dalībnieki cītīgi gatavojās šai dienai un treniņi nebija veltīgi – mūsu komanda ieguva godpilno otro vietu visu Rīgas skolu kopvērtējumā! Komanda atsevišķas stafetēs ieguva vienu pirmo un divas otrās vietas.
        Apsveicam mūsu olimpiešus: Roju Patriku Andersonu, Kristiānu Blumeri, Matīsu Grīnbergu, Miķeli Kalmi-Dannenbaumu, Kristīni Ķikusti, Valteru Salcēviču, Signi Skoromko, Mareku Ieviņu, Sintiju Ozolu, Helēnu Amandu Brūveri, Megiju Sofiju Niedru.

   

un vēl dažas bildes...

 

   

Pirmā skolas diena

        Šogad pirmajā skolas dienā dabā valdīja rudenīgs vēsums, bet par spīti biezajiem lietus mākoņiem, skoliņā saules staru siltumu un vasaras košumu ienesa skolēni ar krāšņajiem ziedu klēpjiem.

        Atkalredzēšanās prieks, jaunas cerības, apņemšanās un viegls uztraukums virmoja katrā klasē. Skolēni, skolotāji un vecāki, kā katru gadu pulcējās skolas svinību zālē. Skolēni skandēja dzejolīšus, un ansambļa bērni nodziedāja jautru dziesmiņu.

        Mazos pirmklasniekus un viņu vecākus Zinību dienā sveica skolas direktore Mārīte Teivāne, 4.klašu skolēni un skolotājas. Pasākuma noslēgumā skolotāju koris veltīja muzikālu sveicienu visiem skolēniem un viņu vecākiem

        Lai mums visiem radošs, panākumiem bagāts jaunais mācību gads un katra mācību diena atnes prieku par kopīgi paveikto darbu!

 Direktores vietniece Viktorija Saldava-Reice