Arhīvs - 2014./2015. mācību gads

 

 

 

 

Atzinības 2014./2015.mācību gadu noslēdzot

        2014./2015.mācību gada noslēgumā vairāki Rīgas sākumskolas „Valodiņa” audzēkņi saņēma atzinības par  labām un teicamām sekmēm un centību mācību darbā!

Saraksts.

 

 

Dabaszinību konkurss

        29.aprīlī 3.klašu skolēni piedalījās dabaszinību konkursā - „Izzini planētu -  Zeme”. Konkursu organizēja un vadīja skolotājas – Linda Stendere un Ilze Loginova.

        Konkursā skolēni veiksmīgi parādīja savas zināšanas par Zemi Saules sistēmā, par dzīvo dabu, par novēroto dabā, par cilvēka un vides mijiedarbību.

        Skolēni ar interesi veica uzdevumus un darbojās savā komandā. Uzdevumos bija integrēti dažādi temati: Zemes modelis, kontinenti un siltuma joslas, augi un dzīvnieki, barošanās un augšana, magnētisms un šķīdumi, Latvijas upes un ezeri.

        Skolēni darbojās trīs komandās, domāja un meklēja pareizās atbildes uz jautājumiem, atpazina dzīvniekus un noteica, kurā siltuma joslā tie atrodas. Degustēja un noteica sagatavotos šķīdumus.

        Komandas labi tika galā ar uzdevumu, kurā bija jāizveido pēc iespējas garāka barošanās ķēde”. Dalībnieki minēja krustvārdu mīklu un darbojās pie interaktīvās tāfeles.

        Konkursa noslēgumā visi bija gandarīti par paveikto un bija lepni, ka zina visas atbildes uz skolotāju jautājumiem.

        Priecājamies par veiksmīgu, radošu darbu un sadarbību starp trešo klašu grupām. Paldies par atbalstu konkursa organizēšanā un norisē skolotājām – Sarmītei Šļarei un Astrīdai Leiburgai!

Bildes...

 

 

Koncerts Rīgas 40.vidusskolā

    28.aprīlī skolas vokālais ansamblis „Vālodzīte” un deju kolektīvs „Zibšņi” viesojās Rīgas 40.vidusskolā ar nelielu svētku koncertu par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25.gadadienai.

        Paldies mūsu draugiem par sirsnīgo uzņemšanu! 

 

 

Dambretes turnīrs

        17.aprīlī notika Rīgas sākumskolas "Valodiņa" dambretes turnīrs starp 2.-4.klasēm, kurā piedalījās trīsdesmit dalībnieki. 1.vietu ieguva Ričards Mileika, 2.vietu- Putrišķis Pauls Gabriels, 3.vietu- Grundšteins Einārs Aivars, Atzinības rakstus saņēma Brūvere Helēna Amanda, Ozoliņš Elmārs Jānis, Priede Normunds Gunārs, Ābelis Eduards, Bergmanis Reinis.

        24.aprīlī notika Rīgas sākumskolas "Valodiņa" dambretes turnīrs starp 2.klasēm, kurā piedalījās astoņas meitenes un četrpadsmit zēni. Meiteņu konkurencē 1.vietu ieguva Gerliņa Madara, 2.vietu-Skalde Megija, 3.vietu- Tiļļa Patrīcija Marija, Atzinības rakstus- Gulbe Madara Marta, Smilga Marta, Zinčenko Laine Patrīcija, Briede Līva, Zemzāle Alise.  Zēnu konkurencē 1.vietu- Kreitāls Rainers, 2.vietu- Lontons Dāniels, 3.vietu- Putns Adrians, Atzinības rakstus- Škutāns Oskars, Šaicāns Roberts, Lontons Deivids, Ozoliņš Elmārs Jānis, Andžāns Nils.

   

 

 

Lieldienu kompozīcijas

        Pirms Lieldienām skolu rotāja krāsainās, brīnišķīgās Lieldienu kompozīcijas. Paldies klašu audzinātājām un skolēnu vecākiem par atsaucību!

Bildes...

 

 

Matemātikas olimpiādes un glītrakstīšanas konkursa rezultāti [skatīt šeit]; latviešu valodas olimpiādes rezultāti [skatīt šeit]

 

 

Angļu valodas nedēļa

        No 9. - 12.martam  mūsu skolā notika Angļu valodas nedēļa, kuras laikā bērni rādīja savas zināšanas un  prasmes angļu valodā.  Katru dienu notika pasākums vienai klašu grupai -  sacensības starp paralēlklasēm.

        Angļu valodas nedēļa iesākās pirmdien ar pasākumu 3.klasēm, kurā skolēniem vajadzēja izsvītrot lieko vārdu dotajā vārdu rindā, nosaukt vārdus pa burtam, atrast jautājumam pareizo atbildi. Tā kā uzdevumus vajadzēja pildīt sportisku aktivitāšu veidā, tas bērniem sagādāja lielu prieku. Gan 3.a, gan 3.b, gan 3.c klase uzstājās ar savu priekšnesumu – dziesmu. Katrs priekšnesums bija ļoti jauks. Par katru uzdevumu varēja iegūt punktus, rezultātā 3.a ieguva 3.vietu, 3.b  - 2. vietu, savukārt 3.c - augsto 1.vietu. 

        Otrdien norisinājās pasākums 1.klasēm (1. un 2.apmācības gads) kopā. Pasākums izvērtās ļoti interesants un aizraujošs. Bērni satikās ar kaķi Bingo un iepazinās ar viņa draugu tīģeri, ar kuriem kopā tika dziedātas dziesmas, dejots, spēlētas spēles un pat zvejotas zivis. Rezultātā uzvarēja draudzība, jo gan 1.1.A, gan 1.1.B, gan 1.a, 1.b un 1.c ieguva vienādu punktu skaitu.

        Trešdien savas angļu valodas zināšanas un prasmes rādīja 4.klašu skolēni. Tika spēlētas spēles „Vārdu čūska”, „Nosauc pa burtam!”, „Atšifrē teikumu!”, izmantojot sporta elementus. Katra klase uzstājās ar brīnišķīgu muzikālo priekšnesumu. Kopvērtējumā 3.vietu ieguva 4.a klase, 2.vietu- 4.c klase un 1.vietu - 4.b klase.

        Angļu valodas nedēļas noslēgumā ceturtdien pasākumā piedalījās 2.klašu skolēni, kuri atraktīvā veidā izspēlēja dažādas spēles. Gan 2.a, gan 2.b, gan 2.c uzstājās ar pārsteidzošiem, skaistiem priekšnesumiem, kuros tika apvienota gan izteiksmīga dziedāšana, gan arī ritmiskas kustības. Rezultātā uzvarēja draudzība, jo visas trīs klases, gan 2.a, gan 2.b, gan 2.c ieguva vienādu punktu skaitu.

        Paldies par atbalstu skolas direktorei, klašu audzinātājiem, pagarinātās grupas skolotājiem, visiem, visiem!

        Paldies skolēniem par piedalīšanos!

Bildes...

Angļu valodas skolotāja Kristīne Grundmane - Jakovļeva

 

 

Ansamblis konkursā "Balsis"

   

 

 

Meteņi

        20.februārī ar jautrām rotaļām un dančiem 1.klašu skolēni,  ietērpušies ķekatu tērpos, svinēja Meteņus – atvadas no ziemas.

        Mazie ķekatnieki skandēja tautasdziesmas, zināja dažādus ticējumus un prata dūšīgi lielīties, jo kas gan ir Meteņi bez lielīšanās. Sens ticējums vēsta, ka Meteņos bērniem jāsabāž visi niķi maisā un maiss jāsadedzina. Lai visi ziemas niķi būtu prom, bērni ar lielu prieku un aizrautību izdancināja „Niķu maisu” jautrā rotaļā.

        Visi lāči, vilki, zaķi, sivēni un citi mošķi, pasākuma noslēgumā, gāja tradicionālajā Meteņu masku parādē, lai katrs padižotos ar savu ķekatu tērpu.

        Nu pavasarim vārti vaļā! Gaidīsim Lieldieniņas! 

Bildes...

 

 

Iedegta skolas Dziesmu svētku liesmiņa

        No 09.02. līdz 13.02. mūsu skolā notika projektu nedēļa, kuras tēma bija „Dziesmu svētkus gaidot”. 2015.gada vasarā notiks XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tāpēc arī tika izvēlēta šī tēma. Mūsu deju kolektīvs un ansamblis „Vālodzīte” piedalīsies Dziesmu svētku koncertā Vērmanes dārzā un lielajā koncertā Mežaparkā Lielajā estrādē.

        Projektu nedēļas laikā bērni daudz uzzināja par Latvijas nozīmīgo tradīciju, iepazinās ar latviešu tautas tērpiem, ar latviešu tautas instrumentiem.  Bija uzaicināts koklētājs, kurš demonstrēja savu meistarību, spēlējot šo skanīgu instrumentu.

        Projektu nedēļas noslēgumā izskanēja Dziesmu svētku ieskaņas  sadziedāšanās koncerts „Man bij’ dziesmu vācelīte”.

        Katru dienu nedēļas laikā bērni sanāca zālē vienkopus uz dziesmu kopmēģinājumu. Gatavojās ar lielu aizrautību.

        13.02. koncerta sākumā tika iedegta mūsu skolas dziesmu svētku simboliskā liesmiņa, kuru mūsu ansamblis „Vālodzīte” nesīs savās sirdīs uz Mežaparku. Koncertu izteiksmīgi vadīja Gabriels Bulle, Luīze Ozola un Marks Znamenskis.  Koncertā piedalījās instrumentālisti: Reinis Bergmanis, Vjačeslavs Zaščerinskis, Didzis Dobums, Ričards Mileika, Dāniels Masjulis, Roberts Šaicāns, Oskars Škutāns, kuri ar savu pavadījumu palīdzēja dziedātājiem izjust dziesmu saturu. Savu pienesumu veica arī dejotāji. 4.klašu skolēni sagatavoja prezentāciju par Dziesmu svētku vēsturi un virsdiriģentiem. Izskanēja dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra: Imanta Kalniņa dziesma no izrādes „Trīs musketieri”, „ Dziesma par jautājumu”,  Renāra Kaupera dziesma  „Mana dziesma”, Mārtiņa Brauna dziesma „Saule, Pērkons, Daugava”, „Manā sirdī”, divas dziesmas no Valda Zilvera cikla „Danco, danco, tu, saulīte”. Rokās pasākuma dalībnieki turēja izgrieztas sirsniņas, kuras simbolizēja mīlestību uz dziedāšanu.

        Paldies skolas direktorei, visiem skolotājiem par atbalstu, labām idejām un piedalīšanos! 

Bildes...

Mūzikas skolotāja Silvija Juhņeviča

 

 

Izrāde "Reksis"

        6.februāra pēcpusdienā sākumskolā „Valodiņa” pulcējās lieli un mazi skatītāji, lai laikā, kad gaisā sāk virmot pirmās pavasara vēsmas, vēl mirkli atcerētos par tām lietām, kas iespējamas tikai ziemā. Skatuves runas nodarbību dalībnieki prezentēja savu pusgada veikumu – ludziņu „Reksis”. Ludziņu varētu nosaukt par komisku detektīvu, jo tajā nepārtraukti kaut kam tiek dzītas pēdas. Kāds dzen pēdas vilkatim, kāds dodas noskaidrot, kur palicis sniegs, Ziemassvētku vecītim pazudis suns, bet suns meklē vecīti.

        Ludziņā satiekas dažādi tēli no dažādām pasaulēm. Neveiklais milzenis Reksis, kas izkritis no Ziemassvētku vecīša kamanām, divi ar vilkaču medībām pārņemti mednieki un viņu gudrais kaķis. Divas modernas princeses, kas sniega trūkuma dēļ atsakās iet uz balli, tādējādi iedvešot šausmas galma dizainerim, ļoti norūpējies ārsts, dabas pētnieks, Sniega karaliene, kas visu rudeni nodejojusi divu galantu kungu: Betmena un Šerloka Holmsa kompānijā, aizmirsdama, ka ziemā cilvēkiem vajag sniegu un ļoti, ļoti bēdīgs Ziemassvētku vecītis. Kā šie visi tik atšķirīgie tēli satikušies vienā ludziņā? Pavisam vienkārši – katrs aktieris pats drīkstēja izvēlēties, ko vēlas tēlot. Kad nu visas vēlmes bija pierakstītas, tapa pati ludziņa.

        Ludziņai īpašu rozīnīti piešķīra skolas meiteņu dejotās un ar ritmikas skolotājas Ievas palīdzību sagatavotās vilku un sniega dejas.

Bildes...

 

 

 

Avīze "Lidojošās superziņas"

        Šogad aktīvu līdzdalību skolas dzīvē izrādījuši mūsu aktīvākie 3. un 4.klašu skolēni – skolēnu pašpārvalde.

        Ideja, katru mēnesi veidot skolas avīzi „Lidojošās superziņas”, radās 4.b klases skolēniem Luīzei Ozolai un Robertam Lagzdiņam. Pārējie pašpārvaldes skolēni ar aizrautību atbalstīja šo ideju. Tā nu radās pirmā „Lidojošo superziņu” sienas avīze.

        Luīze Ozola sagatavoja divus rakstiņus - par skolas bibliotekāri Ingrīdu Bobinsku un par mēneša interesantāko 4.b klases skolnieci, izcilu sportisti Sintiju Ozolu. Laura Luīze Pētersone (3.c) aprakstīja februāra mēnesi, ko gan varam sagaidīt šajā mēnesī! Rimants Grīviņš (3.a) vēlreiz pievērsa uzmanību drošības noteikumiem ziemā, atgādinot, ka jābūt ļoti uzmanīgiem uz ielas. Marta Šneidere (4.b) pastāstīja, ka Valentīndiena ir klāt, un, ja kāds vēlas apsveikt savu simpātiju, tad droši to var izdarīt ar skolas Valentīndienas pasta palīdzību, bet Helēna Brūvere uzrakstīja dažas jautras anekdotes.

        Gaidīsim, ko interesantu pašpārvaldes skolēni izdomās marta mēnesī!

   

 

 

Draudzīgā aicinājuma diena

        2015.gada 28.februārī Rīgas sākumskolā „Valodiņa” notika Draudzīgā aicinājuma diena. Klašu audzinātāji kopā ar skolēniem un viņu vecākiem skolai dāvināja grāmatas – tā papildinot bibliotēkas grāmatu fondu. Skola saņēma grāmatu  arī no skolas vadības, bibliotekāres un 4.b skolnieces Martas Šneideres. Pasākuma laikā varēja aplūkot skolas bibliotēkā esošo jaunāko grāmatu izstādi.

        Šo skaisto tradīciju 1935.gadā aizsāka Latvijas valsts bijušais prezidents Kārlis Ulmanis– tā atbalstot skolas  un veidojot labu skolas bibliotēku. Brīvajā Latvijā šo tradīciju atjaunoja 1994.gadā.

        26.janvārī Melngalvju nama Svētku zālē notika svinīgs pasākums veltīts Draudzīgā aicinājuma dienai. Mūsu valsts prezidents Andris Bērziņš aicināja visus skolēnus izdarīt pareizo izvēli starp datorspēlēm un grāmatu lasīšanu, uzsverot, ka tikai lasot mēs attīstām  valodu, iztēli, prasmi izteikt savu viedokli un paplašinām zināšanas. Šī pasākuma laikā mūsu skola saņēma grāmatas, kuras bija sarūpējis pašvaldības uzņēmums „Rīgas nami” sadarbībā ar Rīgas domi, Valsts Prezidenta kanceleju un grāmatu apgādu „Jumava”, kā arī iespēju lasīt savos mobilajos telefonos vai planšetdatoros, izmantojot  skolai piešķirto kodu.

        Paldies visiem grāmatu dāvinātājiem un veiksmi pasaules izzināšanā!

Bildes...

bibliotekāre Ingrīda  Bobinska

 

 

Spēlēsim teātri!

        Janvāris ir īstais brīdis, lai iepriecinātu viens otru ar jautrām, interesantām ludziņām, kuras iestudētas decembrī – Ziemassvētku laikā.

        2.a klases skolēni priecēja visus ar muzikālu ludziņu „Pelēnu Ziemassvētki”. Mazie aktieri bija pārtapuši par pelēniem, rūķiem un zaķiem. Ludziņa mācīja skatītājiem būt draudzīgiem un iemācīties kopīgi svinēt skaistos Ziemassvētkus.

        4.c klases skolēni savā improvizācijas izrādē „Sniega karalis” atklāja īstas draudzības noslēpumu. Paši aktieri par ludziņu saka: „Izrāde iestudēta pēc H.K.Andersena pasakas motīviem. Galvenajās lomās bija Ričards, Kristiāna un Marks. Mēģinājumos gāja raibi. Izrāde izdevās labi. Spēlējot iejutāmies lomās. Brīžiem bija jautri, brīžiem skumji. Šīs pasakas galvenā doma – mīlestība un draudzība uzvar ļauno.”

        Paši mazākie mūsu skolas skolēni – 1.1 A klases mazie aktieri iejutušies dažādu dzīvnieku tēlos, izspēlēja pasaku „Vecīša cimdiņš.”

        Bet zinātkārie 1.a klases skolēni savā priekšnesumā „Meža pasaka” meklēja atbildi uz jautājumu „Cik veca ir pasaka?” Izrādās „atbildei vēl tāls ceļš ejams, Pasaka – tas taču ir brīnums. Vai tu zini, cik tas vecs?”

Bildes...

 

 

Ziemassvētki

        Ziemassvētki tautas tradīcijās ir gaismas un cerību svētki. Saulgriežos ir visgarākā nakts un visīsākā diena. Un visas svētku izdarības ir patiesībā veltītas tam, lai "palīdzētu" Saulei pagriezties uz gaismas pusi.

        Svarīgi Ziemassvētkos ir būt patiesi līksmiem, jo tikai ar līksmību var tikt pāri tumšajam laikam - tam kalpo danči, rotaļas, mīklu minēšana, maskošanās jeb ķekatās iešana.

        Tādēļ šogad 19.decembrī skoliņā svinējām Ziemassvētkus tā kā māca senlatviešu tradīcijas. Pēc labi padarīta darba I semestra noslēgumā nu varēja priecāties. Ķekatnieki, saimes ļaudis – skolēni un skolotāji, visi gāja rotaļās, dziedāja un dejoja. Īpašu noskaņu radīja mūzikas skolotājas Silvijas Juhņēvičas akardeona pavadījums un skolas vokālo ansambļu dalībnieku sitamo instrumentu piespēle. 1.un 4.klašu skolēni līksmi izdejoja skolotājas Ievas Ustupas iestudētās latviešu tautas dejas.

        Paldies jāsaka visai skolas saimei par iesaistīšanos Ziemassvētku pasākuma organizēšanā!

Bildes...

Direktores vietniece Viktorija Saldava-Reice

 

 

Valodas svētki

        Es mācos Rīgas sākumskolā „Valodiņa”. Katru gadu manā skolā ir viena brīnišķīga tradīcija – Valodas svētki. Divas reizes šajos piecos mācību gados: pašiem mazākajiem 1.1klašu skolēniem un 4. klasēm. Mazo klašu skolēni maijā parāda, ko viņi jau paspējuši iemācīties, bet 4.klašu skolēni nodemonstrē priekšnesumu, kas atspoguļo mūsu prasmes uzstāties, kuras esam paspējuši iemācīties piecu gadu laikā, pateicoties mūsu mīļajām skolotājām un prasmīgajām logopēdēm. Šāds pasākums notiek tikai mūsu skolā.

        Šogad Valodas svētki bija veltīti Raiņa un Aspazijas 150.gadu jubilejai. Oktobra beigās mūsu dienasgrāmatās tika ielīmēti dzejoļi un novembra sākumā sākās arī pirmie mēģinājumi. Mēs mācījāmies arī divas dziesmas. Mēģinājumu bija daudz, bet tas bija tā vērts. Logopēdes strādāja pie izteiksmes, pareizas izrunas, jo viņas vēlējās, lai viss ir labi. Visi skolotāji mūs mācīja, jo šis pasākums ir ļoti svarīgs. Mums bija jāatceras savas vietas, un meitenes dejoja savu deju „Mākonītis un mākonīte”, kuru mums iemācīja ritmikas skolotāja Ieva. Tā pagāja mūsu mēģinājumi.

        2.decembra rītā mēs bijām visi skaisti saposušies – baltas blūzītes un krekli, melni svārki un melnas bikses kā 1.septembrī. Mēs bijām satraukti, lai gan uztraukumam nebija pamata. Gandrīz kā dzejā „un balta krūtīs dvēsele...”.

Zālē sapulcējās vecāki, pedagogi, logopēdi, mūsu skolotāji un 3.klašu skolēni. No mūsu mutēm skanēja skaistie dzejoļi. Pēc priekšnesuma, kad mācību pārzinei un direktorītei bija jārunā, viņas nespēja neko pateikt no saviļņojuma, lai gan beigu beigās pateica nelielu runu. Vecāki slaucīja slapjās acis un aplaudēja. Daži vecāki iznāca priekšā un pateicās.

        Klasē mēs ēdām torti un saldumus. Es biju lepna un saviļņota par padarīto darbu. Esmu priecīga, ka šie svētki izdevās tik labi! Arī mamma smaidīja un lepojās, ka no viņas mazās, nepareizi runājošās meitiņas nu ir izaugusi liela, gudra un pareizi runājoša meitene. Arī man ir prieks! Es tik ļoti vēlējos ķerties ap kaklu savai logopēdei par to, ka viņa ieguldījusi savu smago darbu, lai es pareizi runātu.

        Paldies, mīļās skolotājas! Paldies, talantīgās logopēdes!

Bildes...

Luīze Ozola, 4.b klase

 

 

Veltījums Latvijai dzimšanas dienā!

        Pagājušā nedēļa visā Latvijā izskanēja  patriotu nedēļa. Arī Rīgas sākumskolā „Valodiņa” visi pasākumi tika organizēti tā, lai pēc iespējas vairāk būtu jūtama svētku noskaņa.

        Šogad pasākumu cikla nosaukums bija – Mēs Latvijai!

Skolēni ar lielu mīlestību rakstīja sirsnīgus  vēlējumus Latvijai dzimšanas dienā un zīmēja zīmējumus, bet 4.klases latviešu valodas stundā sacerēja dzejoļus. 4.stāva zālē varēja apskatīt 1.klašu skolēnu zīmējumu  izstādi. Kā skaista tradīcija jau trešo gadu skolā ir nēsāt pie krūtīm piespraustas Latvijas karoga lentītes.

        11.novembrī Lāčplēša dienā daudzas klases kopā ar savām skolotājām apmeklēja militāro parādi pie Brīvības pieminekļa.

        13.novembrī 1. un 2.klašu skolēni pulcējās 3.stāva zālē uz svētku koncertu, bet 14.novembrī svētkus svinēja 3. un 4.klašu skolēni. Uz koncertu tika aicināti arī mūsu draugi no Rīgas 40.vidusskolas. Par godu Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 96.gadadienai skolēni un skolotājas skandēja patriotiskus dzejoļus un dziedāja dziesmas. Arī skolas dejotāji bija sagādājuši dāvanu Latvijai dzimšanas dienā.

        Koncerta noslēgumā visa skolas saime vēlēja: „Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”.

Veltījumi Latvijai.

 

 

Mārtiņdiena

 

 

Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

        2014.gada 17.oktobrī Rīgas sākumskolā „Valodiņa” notika seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.

Lasīt tālāk...

 

 

Pirmajā starpsemestrī paveiktais...

        Aktīvi, radoši un aizrautīgi aizvadīti pirmie divi mācību mēneši. Noslēdzies šī mācību gada pirmais posms. Skolēni čakli mācījušies un saņēmuši pirmos vērtējumus, pirmās uzslavas.

        Atskatoties uz ražīgo rudeni skolā, var secināt, ka mācību stundas nepārtraukti mijušās ar izzinošām ekskursijām un aizrautīgiem, interesantiem pasākumiem gan skolā, gan ārpus tās.

        29.septembrī skolā norisinājās tradicionālais Miķeļdienas gadatirgus, kurā mazie tirgotāji kopā ar saviem vecākiem un skolotājiem bija parūpējušies ne tikai par pašu preci, bet arī par tās estētisko noformējumu, glīti iepakojot un noformējot to. Tirdziņā varēja iegādāties dažnedažādus kārumus, lielus ābolus, vestus no Latgales un citas preces – pīlādžu krelles, dzijas rokassprādzes, pērlīšu auskariņus. Liels paldies vecākiem, jo tieši ar viņu atbalstu tapušas daudzas tirgus preces!

         Karjeras nedēļas ietvaros, skolēni ar skolotājām apmeklēja vecāku darba vietas, kā arī aicināja vecākus uz skolu, lai iepazītos ar dažādām profesijām. Karjeras nedēļas noslēgumā skolēni prezentēja interesantākās, aizraujošākās ekskursijas un savas sapņu profesijas. Skolas 2.stāva zālē varēja aplūkot skolēnu zīmējumu izstādi.

        Oktobra sākumā skolu piepildīja rudens ziedu smarža, jo par godu Skolotāju dienai, kāpņu laukumus, katra stāva zāli rotāja rudenīgas, košas ziedu kompozīcijas. Par to, protams, jāsaka liels paldies skolēnu vecākiem.

        Oktobra beigās, pēdējā mācību dienā skoliņā rudens ziedi „līksmoja” Rudens Ziedu ballē. Pēcpusdienā 3.stāva zāle bija pārvērtusies par Ziedu karalisti, kurā Rudens Ziedi – šoreiz paši skolēni, veica izzinošus uzdevumus, piedalījās jautrās rotaļās un dejoja, atzīmējot rudens brīvlaika sākšanos.

        Atgriežoties skoliņā gaidīsim Mārtiņus un svinēsim Latvijas 96.dzimšanas dienu.

 Bildes...

 Karjeras nedēļas plāns...

 

 

4.klases skolēnu vēstules

        Šogad sparīgi sarosījušies 4.klašu skolēni, jo viņiem šis mācību gads ir pēdējais mūsu skoliņā, nākamgad skolas gaitas jāturpina citās skolās. Prieks savijas ar skumjām, taču vēl ir laiks pacensties saņemt labāku atzīmi, piedalīties dažādos skolas pasākumos, atklāt sevī kādu talantu, spējas un varēšanu.

        4.klašu skolēniem šogad jāprezentē sava runāt prasme Valodas svētkos, sava lasīt un stāstīt prasme un prasme rakstīt domrakstus. Tādēļ jau no septembra mēneša skolēni čakli iesaistījušies domrakstu rakstīšanā un uzrakstīti jau pirmie domraksti par rudeni, radošais darbs - vēstule Rīgas mēram. Labākās vēstules autore 4.b klases skolniece Marta Šneidere un viņas vēstule.

 

 

Sveicam Olimpiskās dienas uzvarētājus!

   

Olimpiskā sporta diena 2014.gada 26.septembrī

        Rīgas sākumskolas „Valodiņa” labākie 3.-4.klašu sportisti, lieliskā garastāvoklī devās uz Hanzas vidusskolas stadionu, lai pārstāvētu skolas godu Olimpiskajā sporta dienā. Ierodoties Hanzas vidusskolas stadionā, mūs sagaidīja citu Rīgas skolu spēcīgās komandas, kas bija ieradušās, lai pierādītu savu spēku un veiklību šajās sacensībās, kopā spēkojāmies ar ~ 62 Rīgas skolām. Pulksten 09:50 notika Olimpiskās dienas oficiālā atklāšana un karoga pacelšana. 10:00 visi kopā atklājām Olimpisko dienu ar jautru un jestru deju.

        Šajā Olimpiskajā dienā, lai pierādītu savu veiklību un ātrumu, mums bija jāstartē 5 fiziski grūtās stafetēs. Rīgas sākumskolai „Valodiņa” bija jāstartē 7.skrējienā pa 7. celiņu. Šis ilgais gaidīšanas laiks mums nāca par labu, varējām apspriest citu komandu kļūdas un pārrunāt mūsu gaidāmā starta stratēģiju. Katrā stafetē mēs uzvarējām savā skrējienā, bet tas vēl neliecināja, ka esam vinnējuši visā stafetē kopumā, bez mums bija vēl 55 Rīgas skolu komandas, par kuru starta sniegumu mēs nezinājām.  Prieks bija redzēt, ka mūsu skolas bērni savā starpā bija ļoti draudzīgi un par katru pieļauto kļūdu stafetē nebēdāja, bet atbalstīja viens otru, tas tikai stiprināja komandas garu.

        Gatavojoties apbalvošanai, Rīgas sākumskolas „Valodiņa” skolēni apsēdās aplī, sadevās rokās, pacietīgi un cerību pilni gaidīja rezultātus. Par pirmās stafetes uzvarētājiem atzina mūsu skolas komandu, tas bija emocionāls pacēlums ikvienam bērnam. Skolas komanda draudzīgi devās pie galvenā tiesneša, lai saņemtu katrs savu zelta medaļu. Otrajā stafetē arī mēs tikām pie pirmās vietas, kas bija liels pārsteigums citām komandām. Trešajā stafetē atkal mēs tikām izsaukti kā 1.vietas ieguvēji. Nu jau katrs bērns bija ticis pie trīs zelta medaļām. Lai sagaidītu ceturtās stafetes rezultātus, bērni turpināja sēdēt aplī un, cieši rokas viens otram saspieduši, gaidīja, kad atkal izsauks Rīgas sākumskolas „Valodiņa” komandu, kā uzvarētāju. Par pārsteigumu skolotājiem, citu skolu skolēniem un arī sacensību organizatoriem jau ceturto reizi atskanēja mūsu skolas vārds. Bērni priecīgi devās pēc savas ceturtās zelta medaļas un ceturtā kausa skolai. Piektā stafete mums nebija pa spēkam arī skolas treniņos. Neskatoties uz to, ka uzvarējām savā skrējienā, mūsu uzrādītais laiks nebija pietiekami labs, lai varētu konkurēt ar pārējiem. Šajā stafetē mēs neieguvām godalgotu vietu, bet mēs neskumām, bērni bija priecīgi par iegūtajām medaļām. Visu stafešu kopvērtējumā Rīgas sākumskolas „Valodiņa” komanda ieguva godpilno pirmo vietu. Par izciliem sasniegumiem skolēni tika pie piektās zelta medaļas un lielā uzvarētāju kausa.

        Uz skolu ceļš ritēja jautri un pacilājoši. Visi garāmgājēji mūs dzirdēja, jo katram komandas dalībniekam kaklā skanēja piecas zeltas medaļas un lielais uzvarētāju kauss spīdēja kā spoža saule.

        Paldies visiem skolas bērniem, kas turēja par mums īkšķus, skolasbiedru atbalsts bija tas, kas mums deva spēkus doties pēc uzvarām. Pateicība skolas komandas dalībniekiem: 4.c klases skolēniem - Didzim Dobumam, Paulam Gabrielam Putrišķim, Lienei Jazvicai, 4.a klases skolēniem - Megijai Sofijai Niedrai, Klintai Ozolai, Helēnai Amandai Brūverei, Rolandam Briedim, Aleksandram Borisovam, 4.b klases skolēniem - Sintijai Ozolai, Patrīcijai Libertei, Tomasam Redovičam un 3.b klases skolēnam Ričardam Mileikam, kā arī skolotājiem: Aijai Zelmenei, Agritai Rinkevičai, Ievai Ustupai, Igoram Golovkam.

 

 

Izteiksmīgas runas konkurss

   

        2014.gada 25.septembrī skolā notika izteiksmīgas runas konkurss.

Konkursa rezultāti:

1.klašu grupā:

     I vieta – Elizabete Lepeša

     II vieta – Elīza Graudiņa

     III vieta – Viljams Bezprozvanovs

 

2.-3.klašu grupā:

     I vieta – Megija Skalde

     II vieta – Marta Smilga

     III vieta – Arvīds Ceriņš

     Atzinība – Guntars Tretjakovs,

                       Vjačeslavs Zaščerinskis,

                       Miks Puriņš,

                       Ričards Mileika,

                       Jēkabs Siliņš

 

4.klašu grupā:

     I vieta – Marta Šneidere

     II vieta – Helēna Brūvere

     III vieta – Didzis Dobums

 

 

Sporta diena

        Piektdien, 19.septembrī Mežaparkā notika ikgadējā  Sporta diena. Skolēni aktīvi piedalījās trīs disciplīnās: zābaka mešanā, tāllēkšanā no vietas un īsā sprinta distancē.

        Visi aktīvi darbojās un atbalstīja viens otru. Priecājamies par Ričarda Mileiko vistālāk aizmesto zābaku, vistālāk aizlēkt izdevās Rolandam Briedim, bet sprintā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Sintija Ozola.