Arhīvs - 2017./2018. mācību gads

 

 

 

Glītrakstīšanas konkurss

Sveicam glītrakstīšanas konkursa uzvarētājus!

 

1.klašu grupā:

   1.vieta - Emīls Miķelsons

   2.vieta - Elizabete Trautmane

   3.vieta - Francis Mucenieks

   Atzinība - Kate Štāla

 

2.klašu grupā:

   1.vieta - Ralfs Striguns

   2.vieta - Asnāte Laganovska

   3.vieta - Alise Kluce

   Atzinība - Rolands Liekmanis, Klāvs Kurzemnieks un Renārs Rubīns 

 

3.klašu grupā:

   1.vieta - Heino Toms Lūmanis

   2.vieta - Maksims Kondrašovs

   3.vieta - Renārs Miklašēvičs

   Atzinība - Pēteris Pekarskis

 

4.klašu grupā:

   1.vieta - Gatis Pormalis

   2.vieta - Rūdolfs Siliņš

 

Skolas matemātikas olimpiāde

Sveicam skolas matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

 

1.klašu grupā:

   1.vieta - Edvards Nutovcs

   2.vieta - Emīls Miķelsons

   Atzinība - Aleksandrs Nutovcs

 

2.klašu grupā:

   1.vieta - Renārs Rubins

   2.vieta - Uģis Eglis

   3.vieta - Ralfs Striguns

   Atzinība - Aleksis Stepēns un Tomass Mandelis

 

3.klašu grupā:

   1.vieta - Pēteris Pekarskis

   2.vieta - Ronalds Vigovskis

   3.vieta - Heino Toms Lūmanis

   Atzinība - Roberts Dainis Ābols

 

4.klašu grupā:

   Atzinība - Jēkabs Zujevs

 

Slēpošana

    2018.gads ir atnesis skaistu un ar sniegu bagātu ziemu. Šo brīnišķīgo dāvanu nolēma izmantot mūsu skolas 3. un 4. klašu skolēni, kas devās slēpot uz Uzvaras bulvāri. Pasākums izdevās - visi tā dalībnieki izcēlās ar īpašu aktivitāti un centību, lai pēc labākās sirdsapziņas veiktu slēpošanas distances 700 metrus garo apli.

    Smaids un sārtie vaigi, dodoties mājup, liecināja, ka šis pasākums paliks labā atmiņā visiem.

 

Meteņi

Ej projām, Metenīti,

Ar to miežu plācenīti.

Atnāks mums lieldieniņa;

Ar raibām oliņām.

    Meteņi ir seni latviešu svētki, kad tiek pavadīta ziema un gaidīts pavasaris.

9.februārī skoliņā svētku zālē pulcējās 1.klašu meteņbērni. Mazie meteņbērni uzzināja par senajām Meteņdienas tradīcijām un jautri pavadīja pēcpusdienu ar stafetēm, rotaļām, mīklu minēšanu un protams maskošanos. Skolotājas arī sacentās veiklībā – ar dūraiņiem šķiroja pupiņas. Tā tik bija jautrība!

Ziemas beigas ieskandinātas, nu gaidīsim pirmos pavasara vēstnešus.

 

Skatuves runas konkurss „Skolas zvirbulis”

    Trešdien, 7.februārī skolā notika skatuves runas konkurss "Skolas zvirbulis", kas veltīts Latvijas simtgadei.

 Sveicam konkursa uzvarētājus:

1.klašu grupā:

   I vieta - Rēzija Pūkaine (1.1A)

   II vieta - Kate Štāla (1.c)

   III vieta - Toms Dominiks Puļs (1.a)

 

2.-4.klašu grupā:

   I vieta - Anna Katalīna Vizaine-Blaja (4.a)

   II vieta - Madara Ārgale (4.c)

   III vieta - Martins Stabulnieks (2.c)

 
Rosīgais decembris

    Decembris skolā ir īpaši rosīgs mēnesis. Jau mēneša sākumā 3.klašu vecāki, skolēni un skolotājas radīja brīnišķīgu Ziemassvētku noskaņu, izrotājot skolas kāpņu laukumus. Paldies 2.klasēm par ēdamtelpas rotāšanu un 4.klasēm par skolas 3.stāva zāles sagatavošanu svētkiem.

    Kas gan var būt jaukāks par Ziemassvētku gaidīšanas laiku? Decembra vidū skolu piepildīja kārdinošā piparkūku smarža, jo kā jau katru gadu čaklie, darbīgie skolas bērni kā mazi rūķīši kopā ar savām skolotājām cepa piparkūkas.

Nopietns mācību darbs mijās ar dažādiem interesantiem pasākumiem.

    19.decembrī Ziemassvētku vecīša palīgs – rūķis Gudrītis kopā ar 1.klašu skolēniem mēģināja noskaidrot, kas ir Ziemassvētku vecīša lielākie palīgi, kāda ir vecīša mīļākā dziesma un rotaļa. Mazie pirmklasnieki veikli izdarīja sagatavotos Ziemassvētku vecīša uzdevumus un tika pie saldām dāvaniņām.

    21.decembrī skolas saime sapulcējās 3.stāva zālē uz svinīgu Ziemassvētku svētbrīdi, lai kopā ar skolas kori dziedātu Ziemassvētku dziesmas, pieminētu Adventes laiku un novēlētu viens otram: Gaišus, sirsnīgus Ziemassvētkus!

Liels paldies mūzikas skolotājai Silvijai Juhņēvičai par skanīgajām Ziemassvētku dziesmām.

    1.mācību semestris noslēdzās 22.decembrī ar jautrām, priecīgām klašu eglītēm, kurās skolēni saņēma pateicības par centību un atzinības par labām un teicamām sekmēm mācībās.

    Radošu, panākumiem bagātu Jauno 2018.gadu!

 

Pateicība mūsu dejotājiem

Paldies mūsu dejotājiem.   

 

Valodas svētki 4.klasēm

    30.novembris bija īpaša diena mūsu skolas  ceturto klašu skolēniem, viņu skolotājām un vecākiem.

    Sekojot skolas tradīcijām, tika organizēti "Valodas svētki".

4.a klases skolēni kopā ar skolotāju aicināja iekrāsot pelēko dienu ar prieku un ieraudzīt, sadzirdēt un sajust brīnumu Maijas Laukmanes, Māras Cielēnas un Pētera Brūvera dzejoļos.

    Skolēni atraktīvi, droši, ar lielu atbildības sajūtu demonstrēja savu prasmi runāt dzeju, dejot, dziedāt un publiski uzstāties.

    Gan skolas vadība, gan skolotājas, gan 3.klašu skolēni, kā arī vecāki atzinīgi novērtēja 4.a klases skolēnu sniegumu.

    Paldies par atbalstu priekšnesuma veidošanā  un noformēšanā direktores p.i. Inesei Grozai, ritmikas skolotājai Ievai Ustupai, dziedāšanas skolotājai Silvijai Juhnēvičai un skolotājai Ancei Markovskai.

    Prieks un gandarījums par paveikto!

   "Tavas mājas ir tava laime,

      Tava zeme - tā tava sirds!"

 

Latvijai - 99

"...un tas nekas, ja mēs no skata esam mazi,

 mūs lielus dara mūsu kopā gūtais prieks.’’

 

    Ar šiem sirsnīgajiem un patiesajiem dziesmas vārdiem šodien izskanēja  Valsts svētku koncerts skolā. Prieks un gandarījums staroja bērnu un pedagogu acīs par paveiktajiem darbiņiem gatavojoties Latvijas 99.dzimšanas dienai.

    Katra klase dziedāja un skandēja tautasdziesmas, 2.klašu dejotāji visus iepriecināja ar jautru, ritmisku deju „Sitieniņi”. Skolas dziedātāji pieskandināja skolu ar skaistām, skanīgām dziesmām.

Paldies visiem dalībniekiem un pedagogiem par brīnišķīgo koncertu!

Foto atskaite...

Video dziesma...

 

Logopēdu pieredzes apmaiņas seminārs

    15.novembrī Rīgas sākumskolā “Valodiņa” notika Rīgas vispārizglītojošo skolu logopēdu pieredzes apmaiņas seminārs, kurā pulcējās logopēdi ar nelielu darba pieredzi. Šajā tikšanās reizē logopēdiem bija iespēja redzēt divas frontālās logopēdijas stundas, kuras tiek vadītas visai klasei un divas individuālās logopēdijas nodarbību epizodes, demonstrējot darbu ar bērnu, kuram ir dzirdes traucējums, kā arī skaņas uzstādīšanas, artikulācijas aparāta sagatavošanas nodarbība.

    Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Rīgas sākumskolas “Valodiņa” logopātu valodas korekcijas darba uzdevumiem, mērķiem, tā organizāciju un sasniegtiem rezultātiem.

    Nelielā izstādē varēja iepazīties ar skolas logopēdu pašu izstrādātiem un sagatavotiem metodiskajiem materiāliem un dažādiem uzskates un mācību līdzekļiem. Klātesošie uzzināja par ilggadējo veiksmīgo skolas sadarbību ar SIA “Vieta Skolai” mācību uzskates un  izdales materiālu izdošanā.

    Līdzīgā seminārā skolēnu rudens brīvdienās Rīgas sākumskolā “Valodiņa” viesojās 39 Pierīgas novadu izglītības iestāžu logopēdi un iepazinās ar skolas valodas korekcijas un lasītmācīšanas darba pieredzi, logopēdiskās dokumentācijas veidošanu un metodisko materiālu klāstu.

 

Interešu izglītības pasākums „Dejasprieks manā dzīvē”

    19.oktobrī skolā notika Rīgas sākumskolas „Valodiņa” interešu izglītības pasākums „Dejasprieks manā dzīvē”.

Foto atskaite...

 

Sveicam!

    Sirsnīgi sveicam 2.c klases audzēkni Mariselu Gaisiņu ar Olimpiskās dienas 2017 zīmējumu konkursā Mana sporta zāle dabā iegūto II vietu.

 

Miķeļdiena

Miķelīti, rudenīti,
Meties tirgus vidiņā!
Atved ķirbjus, kāpostiņus
Bērniem saldus burkāniņus.

 

    Tradicionāli 29.septembrī, Miķeļdienā – ražas svētkos mazi un lieli pircēji steidzās uz Miķeļdienas gadatirgu skolas ēdamzālē, kur 2., 3. un 4.klašu skolēni, iejutušies pārdevēju lomā pie bagātīgām preču letēm, tirgoja pašceptus pīrāgus, kēksiņus un citus ar vecākiem kopā sarūpētos našķus. Tirdziņā par dažiem centiem varēja iegādāties pašdarinātus auskariņus, rokassprādzes, atslēgu piekariņus un pat pašu šūtus cimdiņus.

    Paldies 2., 3. un 4.klašu vecākiem, skolēniem un skolotājām par Miķeļdienas tirdziņa organizēšanu.

    Gaidīsim Miķelīti arī nākamgad!

 

Sporta diena 1.klasēm

    8.septembris ir klāt.  Sevišķi to ir gaidījušas pirmās klases, jo šī ir pirmo klašu sporta diena. Ātri pabrokastojuši, 5 pirmo klašu skolēni kopīgi ar klašu audzinātājām dodas ceļā. Garastāvoklis ir labs, jo diena ir saulaina un būs iespēja kārtīgi izsportoties. Galamērķis ir jaunajais Rīgas 64.vidusskolas stadions, kur notiks sporta diena. Pēc neliela laika sprīža klases sāk ierasties stadionā. Tur tās jau sagaida skolas sporta organizatori un daži skolēni no 4.klases, kuri palīdzēs tiesāt sacensības. Kopīga sasveicināšanās, iesildīšanās un sacensības var sākties. Sacensības notiek 4 disciplīnās: stafetes, skriešana, lekšana un bumbiņas mešana mērķī. Starplaikos sanāk arī nedaudz atpūsties. Skolēni sporto ar vislielāko nopietnību – visi spēki tiek atdoti, lai katrs parādītu to labāko, ko spēj. Vienaldzīgo nav – arī klašu audzinātāji atbalsta, lai katrs parādītu labāko rezultātu. Pēc aizrautīgas sportošanas tiesneši var apkopot rezultātus. Izrādās, ka balvas ir pelnījušas visas 5 pirmās klases! Klašu pārstāvji saņem diplomus un neviltots prieks par diplomiem ir skatāms  katra sejā! Vēl pateicības vārdi tiesnešiem, klašu audzinātājiem un sacensības ir noslēgušās. Līdz pavasara sporta dienai!

 

Sveiciens Skolotāju dienā!

    Skolotājas bērnu acīm [bildes]...