Atbalsta personāls

 

 

    Atbalsta personāla komisijas

darba grafiks

2017./2018. mācību gadā

 

2 x mēnesī, ceturtdienās

1200-1300

Tikšanos iepriekš saskaņojot!

 

 

Atbalsta personāla komisijas speciālistu

pieņemšanas laiki

2017./2018. mācību gadā

 

 Skolas psihologs

 D.Grieze

 otrdiena

 no plkst. 12.00 līdz 16.00

 ceturtdiena

 no plkst.  08.30 līdz  12.00

 Speciālais pedagogs

 D.Kristapsone

 trešdiena

 no plkst. 07.30 līdz 12.15

 piektdiena

 no plkst.  08.30 līdz 09.30

 (ar iepriekšēju pieteikšanos)

 Sociālais pedagogs

 S.Kalniete

 pirmdiena

 no plkst. 08.30 līdz 09.30

 trešdiena

 no plkst. 15.00 līdz 16.00

 (ar iepriekšēju pieteikšanos)

 piektdiena

 no plkst. 08.30 līdz 09.30

 (ar iepriekšēju pieteikšanos)

 Skolas medmāsa

 dr.H.Krūmiņa

 pirmdiena

 no plkst.12.00 līdz 16.00

 piektdiena

 no plkst. 08.00 līdz 15.00

 

 

Cien.vecāki!

    Aicinām Jūs uz tikšanos, lai noskaidrotu, kā Jūs saredzat sava bērna veiksmes - neveiksmes un kā mēs varam sadarboties, lai palīdzētu viņam.

    Lūdzu iepriekš piezvaniet, lai sarunātu tikšanos - tālr. 67848878.

    Ar sociālo pedagogu sazināšanās e-klasē.