Bibliotēka

 

 

   

Bibliotēka atvērta lietotājiem katru dienu no plkst.08.00 - 16.00.

 

 

   

 

Neparastāko dabas parādību pasaulē

   29.martā skolas bibliotēkā pulcējās 2.klašu skolēni,  lai iepazītos un pārbaudītu savas zināšanas par dabas parādībām, kuras  mūs pārsteidz, sajūsmina vai biedē.

    Mēs dzīvojam Saules  sistēmā, kuras valdniece ir Saule. Lai arī Visumā ir ap 50 miljardu zvaigžņu, vairāk nekā smilšu graudiņu visās zemeslodes pludmalēs, Saules aktīvā darbība ir cēlonis daudz un dažādām dabas parādībām.

    Kopīgiem spēkiem noskaidrojām zemes un gaisa sasilšanas shēmu, vēja rašanās cēloņus, raksturojām mūsu zvaigzni, pārdomājot tās nozīmi un darbības ilgumu.

    Pārrunājām polārblāzmas rašanās iemeslus, vērojām to dažādās pasaules  vietās, arī Latvijas teritorijā Burtnieku ezera apkārtnē un Mērsragā.

Pētījām tornado veidošanās cēloņus, sekas un tā izpausmes dabā.

    Iepazinām varavīksnes  un halo veidošanos. Uzzinājām kā Harca kalnos Vācijā, Brokena kalnā var sevi apskatīt milzīgos izmēros.

    Pārrunājām negaisa veidošanās shēmu un drošības pasākumus zibens un pērkona laikā. Temperatūra zibenī sasniedz +30000 oC, kas ir 5 reizes vairāk nekā uz Saules ārējās virsmas. Zibens ilgums ir 0,2 sekundes. Noskaidrojām zibens garumu, ilgumu, diametru un mācījāmies aprēķināt tā attālumu. Atklājām tā darbības pozitīvās un negatīvās  sekas. Iepazinām dažādus zibens veidus un mazizpētīto milzīgo dzirksteli - lodveida zibeni.

    Ar Saules staru atstarošanu uz siltu un aukstu gaisa masu robežas ir saistīta dabas parādība mirāža. Mesīnas jūras šaurumā Dienviditālijā rīta stundās augstu gaisā parādās teiksmainas pilis, pilnas dzīvības - cilvēki kustas, pa ielām kursē dzīvnieku karavānas. Šīs ainas ilgst nelielu brīdi un pēc tam izzūd. Apskatījām attēlus ar apakšējām, augšējām un sānu mirāžām, salīdzinājām cik atšķirīgi tiek novietoti ķermeņi. Guvām ieskatu kustīgajās mirāžās fatamorgānās.

    Pasaule mūs nebeidz pārsteigt ar dabas parādību daudzveidību. Vērosim tās, iepazīsim, tā paplašinot  savas zināšanas! Laipni aicināti skolas bibliotēkā!

 

Dīvainākie pasaules dzīvnieki

    18.janvārī – Vinnija Pūka dzimšanas dienā skolas bibliotēkā pulcējas 1.1.klašu skolēni, lai iepazītos ar dzīvniekiem, kuri mūs pārsteidz gan ar savu izturēšanās veidu, gan izskatu.

    Kopīgi ar skolotājām tika izpildīts mājas darbs - atrastas atbildes uz jautājumiem par izturīgāko, smagāko un garāko dzīvnieku. Noskaidrots, kurš var lepoties ar garākajām ūsām, aizlēkt vistālāk un uzbūvēt vissarežģītākās būves. Tāpat tika atklāts  visatjautīgākais pasaules dzīvnieks.

    Apskatījām un iepazinām velniņam līdzīgo nakts dzīvnieku ai, ai, kura mītnes vieta ir Madagaskaras sala. Noskaidrojām, kur var sastapt lāseszivi, zvaigžņdeguna kurmi un salīdzinājām ar mūsu Latvijas kurmīti. Apskatījām ūdens monstriņu aksolotlu un uzzinājām, kāpēc šo dzīvnieciņu ir palicis tik maz. Priecājāmies par mazajiem kabatas pērtiķiem, pigmejmērkaķiem un tarsijiem.  Uzzinājām kur mīt jūras lapu drakons, cik noderīgs ir jūras gurķis, kur var sastapt jūras zirdziņu un kāpēc jāuzmanās no jūras ežiem. Noskaidrojām kā dzīvo koalas lāči un kā orientējas sikspārņi.

    Kopīgi minējām mīklas par dzīvniekiem un pastāstījām par saviem mīļākajiem dzīvniekiem.

    Dzīvnieku valsts mūs pārsteidz ar savu milzīgo daudzveidību. Vēl joprojām  nav izdevies izpētīt un aprakstīt visas uz mūsu zemes dzīvojošās dzīvnieku sugas. Turpināsim izzināt, saprast un cienīt savus tuvākos “kaimiņus”!

    Paldies skolēniem un skolotājiem par sadarbību!

 

 

 

Uldim Auseklim - 75!

    23.novembrī skolas bibliotēkā pulcējas 2.klases, lai iepazītos ar pazīstamā latviešu bērnu dzejnieka, rakstnieka un grāmatu izdevēja  Ulda Ausekļa daiļradi, lasītu viņa dzejoļus un padomātu par tām vērtībām ,kuras mūsu sirsniņas dara priecīgākas, gaišākās un labestīgākas.

    Smalkais romantiķis Uldis Auseklis nāk no Vidzemes novada, savas bērnības vasaras pavadījis dabā, to vērojot, mācoties  saskatīt tās  skaistumu un spēku. Latvija ir krāšņa visos gadalaikos, mirdz kā varavīksne  visos toņos. Ir grūti pateikt, kura krāsa mūsu zemei piestāvētu vislabāk.

    Dzejnieka firmas zīme ir Ķīpsalas karalis – runcis Francis ar saviem priekiem un raizēm, kurš reizēm dodas ceļojumā uz Parīzi paciemoties pie runča Mišela. Tomēr tik labi kā Ķīpsalā nav nekur! Kāpēc mums gribās atgriezties mājās? Dzejnieks liek padomāt par dzimto māju siltumu, bērnības atmiņām, dzimtās puses  skaistumu un tautas tradīcijām, vēsturi un valodiņu “kur patskaņi ir nomodā par līdzskaņiem”.

“Kad burtiņš ar burtiņu

Kad tā vārdiņš ar vārdiņu

Saspēlējas

Valodiņa, valodiņa

Manī sējas.”

Ieklausīsimies  un pārdomāsim dzejnieka Ulda Ausekļa aicinājumu:

        1. Nesamīt skudru!

        2. Nemētāt maizi!

        3. Brālim ābolu iedot!

        4. Pēc aizsviestās bumbas pašam aiziet!

        5. Teikt labu vārdus!

Mācīsimies dzīvot ar gaišumiņu sirdīs, tā veidojot apkārtējo pasauli  labāku un skaistāku!

    Paldies 2.a un 2.b klasēm par izpildītajiem mājas darbiem, minot un meklējot pilsētas U.Ausekļa dzejā! Paldies Danam, Alisei, Lienei, Ivaram, Pēterim  un 2.a klases zēniem par dzejoļu skaitīšanu! Paldies visiem skolēniem un skolotājām par atsaucību gatavojoties pasākumam!

 

Annai Brigaderei -155!

“Sadegt savam darbam,

Savam pienākumam,

Savam uzdevumam,

Savām idejām!”

    /A.Brigadere/

    19.oktobrī skolas bibliotēkā pulcējās 4.klašu skolēni, lai iepazītos un pārdomātu rakstnieces “Sprīdīša” ceļu pasaulē, meklētu  savu “Laimes zemi” un ieklausītos mūsu senču atstātajās dzīves gudrībās.

    Dzimusi  un augusi skaistajā Zemgalē, Tērvetes pusē, laikā, kad Latvijā valdīja kungu un kalpu laiki, mazā Annele agri iepazīst kalpa dzīves  sūrumu ,vēro attiecības  starp cilvēkiem. Viņa iemīl dzimtā novada plašumu ar ziedošajām pļavām  un brīnumu pilnajiem mežiem.

    Rakstnieces latvisko vērtību skalā nozīmīgu vietu ieņem darba tikums. Darbs palīdz Sprīdītim, Maijai un Gundegai pārvarēt viņu pašu nevarību. Darbā cilvēks veidojas, top gudrāks un stiprāks. Kāda gan būtu pasaule sliņķu pilna?

    Mūsu senčiem nebija lemts iet skolās, bet tautas gudrības, zināšanas paaudzes mantoja no tautas dziesmām, pasakām, teikām ,kuras vakaros  stāstīja vecmāmiņas un māmiņas. Pret darbu izturējās ar cieņu, uzvelkot baltu kreklu sējot labību vai svētku drēbes, jaucot maizi.

    Rakstniece savos darbos aicina būt labsirdīgiem, labestīgiem un  palīdzēt grūtībās nonākušajiem, dzīvot  ar sirsnīgu  attieksmi pret līdzcilvēkiem un dabu. Katrā no mums ir daļiņa no Maijas vai Paijas, Sprīdīša vēlmes meklēt laimi pasaulē, Gundegas spītības ar iespēju mainīties uz labo pusi, augt un veidoties! Ne augumā ir spēks, bet cilvēkā pašā. Arī Sprīdītis neiztur Vēja mātes uzdevumu, bet mācās, aug  grūtības pārvarot.

    Anna Brigadere mums ir atstājusi  skaistas un dzīves vērtību pārpilnas pasaku lugas, 19.gs. vidus un 20.gs. sākuma lauku dzīves atainojumu, brīvās Latvijas  valsts veidošanās stāstu.

    Annas Brigaderes “Laimes zeme”  ir dzimtās mājas un laba sirds! Ieklausīsimies rakstnieces aicinājumā  - iztīrīt savas sirdis no melnumiem, visa sliktā, lai mirdz kā dimanti!