Projekts "Latvijas skolas soma"

Rīgas sākumskolas "Valodiņa" skolēni jau septembrī devās pirmajās ekskursijās projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros un 28. septembrī skolas svētku zālē pastāstīja par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto ekskursiju laikā. 1. klašu skolēni projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros devās apmeklēt Rīgas Leļļu teātri un noskatīties izrādi "Bruņinieks, kuram sāpēja zobi".

Latvijas Leļļu teātra valdes loceklis Vilnis Beķeris ir teicis:

,,Leļļu teātra māksla dāvā ko tādu, ko nevar aizstāt, uzburt neviens cits mākslas veids. Mūsu leļļu teātra uzdevums ir pavērt priekškaru uz šo savdabīgo teātra nozari, un kļūt tai par bērna dzīvē neatņemamu sastāvdaļu.’’

Skolēni ar interesi noskatījās izrādi, kura bija ļoti pamācoša mazajiem skatītājiem. Klasē skolotāji aktualizēja jautājumu par zobu higiēnu un veselīgu uzturu, pārrunāja ar skolēniem Bruņinieka rīcību. Pārrunas izvērtās par aktīvu diskusiju, kā Bruņinieks risināja savas problēmas un pierādīja savu cēlumu, nezaudēja drosmi, lai gūtu varoņa cienīgu rezultātu.

Skolēni zīmējumos radoši attēloja varoņus un dažādas situācijas no teātra izrādes.

Projekta "Latvijas skolas soma" mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

 

Rudens karnevāls modes skate

Kad ārā rudens aukstais vējš dzenā pa ielu koku lapas un ik pa brīdim līst lietus, kad saulīte slēpjais aiz mākoņiem, tad īstais brīdis krāšņam rudens karnevālam.

27. septembrī skolā valdīja liela kņada un rosība. Visi gatavojās rudens karnevālam– modes skatei. Katrs dalībnieks bija izdomājis savam tērpam un tēlam nosaukumu un prezentēja to, izejot uz skatuves “mēles” mūzikas ritmā.

Skolas svētku zālē bija sapulcējušies rudens karaļi un lapu valdnieki, rudens ziedu fejas, sēņu vīriņi un kastaņu kreļļu valdnieces. Neviens nenobijās, bet droši kāpa uz skatuves, uzdejoja, izrādīja visiem savu rudens tērpu. Dāsnā žūrija (4.klašu skolēni) novērtēja dalībnieku tērpu ar smaidiņiem. Visi saņēma divus vai trīs žūrijas smaidiņus, skatītāju aplausus un ovācijas.

Vasariņa pavadīta, rudens ieskandināts koši, jautri, enerģiski un radoši.

Mīļš paldies visiem dalībniekiem un vecākiem par košajiem, interesantajiem tērpiem.

 

Sporta diena

Jaunais mācību gads pienācis nemanot. Sākumskolā „Valodiņa” tas iesākās sportiskā garā – jau pirmajā mācību nedēļā notika Sporta dienas.

Šoreiz tās tika organizētas Centra Sporta kvartālā. Lai visi skolēni pagūtu kārtīgi izsportoties, sporta svētki norisinājās trīs dienas. Klases tika sadalītas 3 grupās, katra grupa sportam veltīja atsevišķu dienu. Sporta nedēļu aizrautīgi atklāja 1. un 2. klašu skolēni, nākamajā dienā uz starta stājās 3. un 4. klašu pārstāvji. Sporta dienas noslēdza paši jaunākie pirmklasnieki, kuriem šī bija īpaša diena, jo piedalījās pirmajā skolas sporta dienā.

Laiks bija rudenīgi skaists un sākumskolas „Valodiņa” skolēni sportoja ļoti centīgi. Sacensību programma bija daudzveidīga – skolēni sacentās gan skriešanā, lekšanā, gan stafetēs, gan dažādās sporta spēlēs. Pašiem jaunākajiem skolēniem tika sagatavotas īpašas aktivitātes – šķēršļu josla, bumbiņas mešana mērķī, bumbas mešana grozā un citas.

Aizrautīgi sportojot, laiks pagāja nemanot, bija pienākusi kārta apbalvošanai. Sporta organizatori pēc rūpīgas vērtēšanas apbalvoja visas klases, kas piedalījās sporta aktivitātēs. Tika nominētas „Draudzīgākā klase”, „Ātrākā klase”, „Veiklākā klase”, „Stiprākā klase” un „Izturīgākā klase”. Pēc apbalvojumu saņemšanas skolēni ar smaidu sejā un gandarījuma sajūtu devās mājās.

 

Jaunais mācību gads

3. septembrī skola piepildījās ar rudens ziedu smaržu, ar draugu satikšānās prieku, skolotāju smaidiem un mirdzošām skolēnu acīm.

Neliels satraukums valdīja skolas svētku zālē, jo tur sapulcējās paši mazākie - skolas pirmklasnieki un viņu vecāki. Mazos pirmklasniekus sveica skolas ansamblis ar jautru dziesmiņu – Joka pēc alfabēts”. Saviem jaunajiem skolas biedriem 4.klašu skolēni uzdāvināja saldu apsveikumu.

Uzmundrinošus vārdus pirmklasniekiem un viņu vecākiem teica skolas direktore I.Groza un pasākuma noslēgumā skolotāju ansamblis apsveica visus ar dziesmiņu Cāļus skaita rudenī.”

Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!