Kontakti

 

 

 

    Rīgas sākumskola „VALODIŅA”

Blaumaņa iela 26

Rīga, LV - 1011

Latvija

E-pasts: rvalsk@riga.lv

 

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālr.numurs

 Direktora p.i.

Inese Groza

67848880

 Sekretāre

Anita Šteinerte

67848877

 Direktores vietniece izglītības jomā

Aiva Birzkopa

67848878

 Medmāsa

Helēna Krūmiņa

67848881

 Ēkas dežurants/uzraugs

 

67848882

 Skolotāju istaba

 

67848879