Mācību darbs

 

 

 

 

  • Zināmi 2017./2018. mācību gada sākuma un beigu laiki

Ministru kabineta noteikumi Nr.775

 

 

  • Zināmi 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu laiki

Ministru kabineta noteikumi Nr.232

 

  • Informāciju par skolas formas vestēm meklēt šeit!