Valsts pārbaudes darbi

 

 

 

Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem 2017./2018. mācību gadā: diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2018.gada 22.februārī, mutvārdu daļa – no 2018.gada 8.janvāra līdz 21.februārim;

  • matemātikā (rakstiski) – 2018.gada 28.februārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.232

 

 

2016./2017. mācību gada uzdevumi

        Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā [PDF]

        Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu matemātikā [PDF]

 

2015./2016. mācību gada uzdevumi

        Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā [PDF]

        Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu matemātikā [PDF]

 

2014./2015. mācību gada uzdevumi

        Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā [PDF]

        Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu matemātikā [PDF]

 

2013./2014. mācību gada uzdevumi

        Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā [PDF]

        Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu matemātikā [PDF]

 

2012./2013. mācību gada uzdevumi

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 1. diena [PDF]

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 2. diena [PDF]

 

2011./2012. mācību gada uzdevumi

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 1. diena [PDF]

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 2. diena [PDF]

 

2010./2011. mācību gada uzdevumi

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 1. diena [PDF]

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 2. diena [PDF]

 

2009./2010. mācību gada uzdevumi

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 1. diena [PDF]

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 2. diena [PDF]

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 3. diena [PDF]

 

2008./2009. mācību gada uzdevumi

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā [PDF]

 

2007./2008. mācību gada uzdevumi

        Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā [PDF]