Fakultatīvi un interešu izglītība

 PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
5.st.
11.35 - 12.15
Logoritmika 1.A
(I.Ustupa)
Logoritmika 1.B
(I.Ustupa)
Logoritmika 1.C
(I.Ustupa)
6.st.
12.25 - 13.05
Ārpuskl.lasīš. 1.a
(I.Bobinska)
Angļu val.1.b
(E.Sondore)
Ārpuskl.lasīš. 1.b
(I.Bobinska)
Angļu val.2.b
(E.Sondore)
Logoritmika 1.b
(I.Ustupa)
Ārpuskl.lasīš. 3.b
(I.Kalnieša)
Angļu val.1.a
(E.Sondore)
Logoritmika 1.D
(I.Ustupa)
Ārpuskl.lasīš. 2.b
(R.Andrijevska)
Logoritmika 1.a
(I.Ustupa)
Vizuāli plast. māksla 1.1 kl
(M.Veitnere)
13.15 - 13.55Sports F.4.a
(A.Pērle)
Ārpuskl.lasīš. 2.a
(I.Loginova)
Ārpuskl.lasīš. 4.a
(G.Treigūte)
Sports F.4.kl
(A.Pērle)
Ārpuskl.las.2.c
(D.Sama)
Sports F.3.a, 3.b
(A.Pērle)
Ārpuskl.lasīš. 4.b
(A.Kārklevalka)
Ārpuskl.lasīš. 4.a
(I.Bobinska)
Angļu val.2.c
(E.Sondore)
Ārpuskl.lasīš. 3.a
(I.Kalnieša)
Sports F.3.c
(A.Pērle)
Ārpuskl.lasīš. 3.c
(I.Priekule)
Vizuāli plast. māksla 3. kl
(M.Veitnere)
13.20 - 14.00Zīmēšanas pulciņš 1.-2.kl.
(M.Veitnere)
Zīmēšanas pulciņš 1.-2.kl.
(M.Veitnere)
13.30 - 14.10Dejas 1.kl.
(I.Ustupa)
Koriģ. vingr. 1.kl.
(I.Ustupa)
Koriģ.vingr.
1.A,D kl.
(I.Ustupa)
Sporta spēles 1.kl.
(A.Pērle)
Koriģ.vingr. 3.kl.
(I.Ustupa)
14.20 - 15.00Ārpuskl.lasīš. 4.b
(I.Bobinska)
Vizuāli plast. māksla 1.1 kl
(M.Veitnere)
Sports F.4.b kl
(A.Pērle)
Koriģ.vingr.
1.B,C kl.
(I.Ustupa)
Zīmēšanas pulciņš 3.-4.kl.
(M.Veitnere)
Basketbols 3.-4.kl.
(A.Pērle)
Zīmēšanas pulciņš 3.-4.kl.
(M.Veitnere)
Sporta spēles 2.kl.
(A.Pērle)
14.30 - 15.10Ansamblis 2.-4.kl.
(S.Juhņēviča)
Koris 1.-4.kl.
(S.Juhņēviča)
Dejas 3.kl.
(I.Ustupa)
Koris 1.-4.kl.
(S.Juhņēviča)
Ansamblis 2.-4.kl.
(S.Juhņēviča)
Koriģ. vingr. 2.kl.
(I.Ustupa)
Sporta spēles 3.-4.kl.
(A.Pērle)
15.10 - 15.50Basketbols 1.-2.kl.
(A.Pērle)
Vizuālā māksla 2.kl.
(M.Veitnere)
Dejas 1.kl.
(I.Ustupa)
15.15 - 15.55Basketbols 3.-4.kl.
(A.Pērle)