Konsultācijas

Rīgas sākumskolas „Valodiņa” mācību priekšmetu skolotāju

konsultācijas ar izglītojamo vecākiem

2019./2020.m.g. I semestrī


Lūgums vecākiem iepriekš pieteikties uz sarunu ar priekšmeta skolotāju

pa tel.67848877 vai sazinoties e – klasē ar skolotāju.