1.1.A klase apmeklē ZOO

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 1.1.a klase 6. maijā devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu. 

Skolēni ar lielu interesi klausījās gides stāstīto par zvēriem un putniem, aplūkoja tos, kas simboliski attēloti Latvijas pilsētu ģerboņos. 

Klausījās interesantus stāstus un nostāstus par ģerboņa tapšanu.

Katrs skolēns rūpīgi pētīja Latvijas kartes puzles gabaliņu, lai atrastu aprakstītās pilsētas nosaukumu, tai pievienotu atbilstošo ģerboni.

Ar aizrautību tika meklēti dzīvnieku, putnu pēdu nospiedumi.

Īpašas sajūtas radīja gides dotā iespēja tuvumā aplūkot un paglaudīt ezi. Arī tikšanās ar pāvu sajūsmināja bērnus.

Katrs ar zinātkāri pētīja, klausījās, meklēja atbildes, iesaistījās uzdevumu pildīšanā.

Nobeigumā Skolēni salika puzli, minēja mīklas un atbildēja uz jautājumiem par dzirdēto un redzēto.

Aprakstu sagatavoja klases audzinātāja Laila Raiska