Dienas ritms

Mācību stundu laika plānojums no 2. septembra


Pagarinātās dienas grupas laiks:

3.klasēm līdz plkst. 15.10

1.1.klasēm līdz plkst. 15.50

1.klasēm līdz plkst. 16.00

2.klasēm līdz plkst. 16.10

4.klasēm pēc mācību stundām un nodarbībām