Pedagogi

RĪGAS SĀKUMSKOLAS „VALODIŅA”

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI

2019./2020. mācību gads

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA
Inese Groza Skolas direktore, speciālās izglītības skolotāja
Aiva BirzkopaSkolas direktores vietniece izglītības jomā, skolotāja - logopēde
Madara ŠķirmanteSkolas direktores vietniece izglītības jomā, 4.c klases audzinātāja, skolotāja - logopēde
Viktorija Saldava-ReiceSkolas direktores vietniece izglītības jomā, 1.1. C klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Aigars Šķirmants Skolas direktores vietnieks IT jomā

PEDAGOGI
Balode Inta1.c klases pagarinātās dienas grupas skolotāja
Bērziņa Sarmīte 1.b klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Biteniece-Čivča Agnese3.a klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Čelnova Liene2.a klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Grundmane - Jakovļeva KristīneAngļu valodas skolotāja, skolotāja - logopēde
Juhņeviča SilvijaMūzikas skolotāja
Kalna Maija Velga2.b klases klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Kalnieša Ilze4.b klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Kalniņa Valda1.1. C pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Kostina AriadnaAngļu valodas skolotāja, 1.1. A klases pagarinātās dienas grupas skolotāja
Leiburga Astrīda1.b klases pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Markovska Ance4.a klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Neimane VijaSkolotājas palīgs
Paidere Evita 3.b klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Penka Diāna1.1. B klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Pērle ArtūrsSporta skolotājs, sporta darba organizators
Prodniece Ausma2.b klases pagarinātās dienas grupas skolotāja
Raiska Laila3.c klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Rauzāne SantaDabaszinību skolotāja, 4.c klases pagarinātās dienas grupas skolotāja
Sama DagnijaSkolotāja-logopēde
Slūka Terēza1.a klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Stendere Linda1.c klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Treigūte Gunita1.1. A klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Ustupa IevaSporta un ritmikas skolotāja, sporta darba organizatore
Ūbele Ilze1.1. B klases pagarinātās dienas grupas skolotāja
Veitnere MāraVizuālās mākslas skolotāja
Znatnaja Anna1.a klases pagarinātās dienas grupas skolotāja

ATBALSTA PERSONĀLS
Ingrīda Bobinska Skolas bibliotekāre
Grieze DaceIzglītības iestādes psihologs
Kalniete SolveigaSociālais pedagogs
Krūmiņa HelēnaMedmāsa