Pedagogi

RĪGAS SĀKUMSKOLAS „VALODIŅA”

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI

2018./2019. mācību gads

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA
Inese Groza Skolas direktore, 4.b klases audzinātāja
Aiva Birzkopa Skolas direktores vietniece izglītības jomā, skolotāja - logopēde
Viktorija Saldava-ReiceSkolas direktores vietniece izglītības jomā, 1.1. C klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Aigars Šķirmants Skolas direktores vietnieks IT jomā

PEDAGOGI
Balode Inta2.c klases pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Bērziņa Sarmīte 1.1 B klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Biteniece-Čivča Agnese1.b klases pagarinātās dienas grupas skolotāja,
speciālās izglītības skolotāja
Čelnova Liene1.a klases klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Juhņeviča SilvijaMūzikas skolotāja
Kalna Maija Velga1.b klases klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Kalnieša Ilze3.b klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Kalniņa Valda2.a klases pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Kārklevalka AijaSpeciālās izglītības skolotāja, 4.b klases pagarinātās dienas grupas skolotāja
Leiburga Astrīda1.1. B klases pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Markovska Ance3.a klases klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Neimane Vija3.b klases pagarinātās dienas grupas skolotāja
Paidere Evita 1.1. C klases pagarinātās dienas grupas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Pērle ArtūrsSporta skolotājs, sporta darba organizators
Prodniece Ausma3.c klases pagarinātās dienas grupas skolotāja
Sama Dagnija2.c klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Slūka Terēza1.1 A klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Stendere Linda1.1 D klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Šķirmante Madara 3.c klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Treigūte Gunita4.a klases audzinātāja, skolotāja-logopēde
Ustupa IevaSporta un ritmikas skolotāja, sporta darba organizatore
Ūbele Ilze1.1. D klases pagarinātās dienas grupas skolotāja
Veitnere MāraVizuālās mākslas skolotāja
Znatnaja Anna1.1. A klases pagarinātās dienas grupas skolotāja

ATBALSTA PERSONĀLS
Ingrīda Bobinska Skolas bibliotekāre
Grieze DaceIzglītības iestādes psihologs
Kalniete SolveigaSociālais pedagogs
Kristapsone DairaSpeciālais pedagogs
Krūmiņa HelēnaMedmāsa