Mēs mīlām Jūs, skolotājas!

Ikvienai skolēna ģimenei un skolotājiem nācās mainīt ikdienas ieradumus, pārplānot ierasto kārtību un pielāgoties jauniem apstākļiem, atvēlēt laiku mācībām un darbam mājās.


Esam gandarīti, ka aizvien vairāk saņemam ziņas gan no skolotājiem, gan skolēniem un viņu ģimenēm, ka jau ir izveiojušies jauni ieradumi un režīms, ka esam apraduši ar šo attālināto mācību formu.


Kā mums sokas? Lūkojiet foto un video!

2020. / 2021. m.g.

#MācāmiesMājās

#SportojamMājās

#ZīmējamUnDarināmMājās

2019. / 2020. m.g.

#MācāmiesMājās

#SportojamMājās

#ZīmējamUnDarināmMājās

Lieldienas

© Copyright - Rīgas sākumskola VALODIŅA