Fakultatīvi un interešu izglītība

 PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
5.st.
11.35 - 12.15
Logoritmika 1.A
(I.Ustupa)
Logoritmika 1.B
(I.Ustupa)
6.st.
12.25 - 13.05
Ārpuskl.lasīš. 1.a
(I.Bobinska)
Ārpuskl.lasīš. 3.b
(I.Kalnieša)
Ārpuskl.lasīš. 1.b
(I.Bobinska)
Logoritmika 1.D
(I.Ustupa)
Logoritmika 1.b
(I.Ustupa)
Logoritmika 1.C
(I.Ustupa)
Logoritmika 1.a (I.Ustupa)Ārpuskl.lasīš. 3.a
(I.Kalnieša)
Angļu val. 2.c
(A.Kostina)
Vizuāli plast. māksla 1.1 kl
(M.Veitnere)
13.15 - 13.55Sports (F) 4.a
(A.Pērle)
Ārpuskl.lasīš. 2.a
(V.Kalniņa)
Ārpuskl.lasīš. 4.a
(G.Treigūte)
Ārpuskl.lasīš. 4.a
(I.Bobinska)
Sports (F) 4.kl
(A.Pērle)
Ārpuskl.las. 2.c
(D.Sama)
Sports (F) 3.a, 3.b
(A.Pērle)
Ārpuskl.lasīš. 4.b
(A.Kārklevalka)
Ārpuskl.lasīš. 3.c
(I.Priekule)
Sports (F) 3.c
(A.Pērle)
Vizuāli plast. māksla 3. kl
(M.Veitnere)
Angļu val. 2.b (A.Kostina)
13.20 - 14.00Zīmēšanas pulciņš 1.-2.kl.
(M.Veitnere)
Zīmēšanas pulciņš 1.-2.kl.
(M.Veitnere)
13.30 - 14.10Dejas 1.kl.
(I.Ustupa)
Koriģ. vingr. 1.kl.
(I.Ustupa)
Koriģ.vingr.
1.A,D kl.
(I.Ustupa)
Sporta spēles 1.kl.
(A.Pērle)
Koriģ.vingr. 3.kl.
(I.Ustupa)
Angļu val. 1.a (I.Rubene)Angļu val. 1.b (I.Rubene)
14.20 - 15.00Ārpuskl.lasīš. 4.b
(I.Bobinska)
Vizuāli plast. māksla 1.1 kl
(M.Veitnere)
Sports (F) 4.b kl
(A.Pērle)
Koriģ.vingr.
1.B,C kl.
(I.Ustupa)
Zīmēšanas pulciņš 3.-4.kl.
(M.Veitnere)
Basketbols 3.-4.kl.
(A.Pērle)
Zīmēšanas pulciņš 3.-4.kl.
(M.Veitnere)
Sporta spēles 2.kl.
(A.Pērle)
14.25- 15.05 Angļu val. 2.a
(A.Kostina)
14.30 - 15.10Ansamblis 2.-4.kl.
(S.Juhņēviča)
Koris 1.-4.kl.
(S.Juhņēviča)
Dejas 3.kl.
(I.Ustupa)
Koris 1.-4.kl.
(S.Juhņēviča)
Ansamblis 2.-4.kl.
(S.Juhņēviča)
Koriģ. vingr. 2.kl.
(I.Ustupa)
Sporta spēles 3.-4.kl.
(A.Pērle)
15.10 - 15.50Basketbols 1.-2.kl.
(A.Pērle)
Vizuālā māksla 2.kl.
(M.Veitnere)
Dejas 1.kl.
(I.Ustupa)
15.15 - 15.55Basketbols 3.-4.kl.
(A.Pērle)