1.1.a un 1.1. b klases ekskursija uz Namdaru darbnīcu.