1.1. klašu pirmā ekskursija uz Gaismas pili – Latvijas Nacionālo bibliotēku