1.a un 1.b klase Latvijas Dzelzceļa Vēstures muzejā

4. aprīlī 1.a un 1.b klases apmeklēja Latvijas Dzelzceļa Vēstures muzeju. Iepazināmies ar tvaika lokomotīves vēsturi un izmantošanu. Bērniem lielu prieku sagādāja uzdevumi, kuri bija saistīti ar lokomotīves izpēti. Pats interesantākais bija tvaika lokomotīves izgatavošana no kartona. Bērnus pārsteidza tas, cik dažādas var būt lokomotīves. Ļoti priecājamies par šo pasākumu.