Draudzīgais rūķu rīts

17. janvārī 3.a klases skolēni raitā solī devās uz Rīgas 88. pirmsskolas izglītības iestādi, lai iepriecinātu mazos skatītājus.

Teātra izrāde, dzejoļi un dejas ceturtdienas rītu padarīja gaišāku un jautrāku. Mazie skatītāji ar mirdzošām acīm vēroja priekšnesumu un aplausi nebeidza rimties.

Paldies bērnudārza vadītājai M. Krastiņai un kolektīvam par jauko uzņemšanu un skaisto ekskursiju bērnudārza telpās, kas lielajiem skolēniem atsauca patīkamas atmiņas no bērnudārza gaitām. Ļoti ceram uz turpmāku sadarbību!

Paldies skolotājai Ievai un Ancei par skolēnu sagatavošanu, un vecākiem par atsaucību.