Dzejas konkurss angļu valodā 3.a un 3.b klase

Gandarījums un prieks par 3. klašu skolēnu dalību angļu valodas dzejas konkursā “Incredible partner poems”! 

Konkurss bija īpašs, jo notika tiešsaistē TEAMS programmā.

Pārsteidzoši, ka dzejoli var runāt arī pa pāriem! Divatā sarunāties taču interesantāk! 

Skolēni iejutās dažādos tēlos, varējām vērot un klausīties  saules un mēness, lapu koka un skuju koka, cipara un burta, pūķa un bērna, lineāla un termometra, kā arī divu sportisku aktivitāšu mīlošu bērnu  izteiksmīgu sarunu! 

Paldies par jaukajām emocijām, lepojos ar Jums! 

Paldies vecākiem par atbalstu un  palīdzību gatavojoties šim pasākumam!