Jāņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs

2019.gada 20. martā 2.c klases skolēni un skolotājas Inta un Dagnija, kā arī 2. b klases skolēni un skolotāja Evita apmeklēja Jāņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeju – dzīvokli Alberta ielā 1, Rīgā. 2.a klases skolēni un skolotāja Valda muzejā ciemojās 21. martā.

Šis pasākums iekļauts ,,Skolas somas’’ iespējamo ekskursiju ietvaros. Skolēni bija izlasījuši R. Blaumaņa pasaku ,,Velniņi’’ un noskatījušies animācijas filmu. Muzejā viņi varēja to atsaukt atmiņā, kā arī veidot pasakā stāstīto notikumu gaitu no krāsainām metāla stieplītēm. Darbošanās bija interesanta un aizraujoša.

Rakstnieka dzīves vietas – jumta istabas apskate, palīdzēja izprast seno laiku rakstniecības iespējas.

Paldies ,,Skolas somai’’ par šo piedāvājumu!