Lasīšanas svētki 2.klasēm

31.martā skolā satikās visu 2.klašu skolēni, lai svinētu Lasīšanas svētkus. Šos svētkus skolēni gaidīja īpaši, jo sen nebija tikušies ar saviem skolas biedriem kopīgos svētkos. 

Mācību gada laikā ieguldīts liels darbs lasīšanas veicināšanā. Katrā klasē ir kāds čaklais lasītājs, kurš izlasījis jau diezgan daudz grāmatu un Lasīšanas svētkos varēja uzņemties komandas kapteiņa lomu.

Visu mācību gadu skolēni centīgi lasījuši stāstus, pasakas, teikas un dzejoļus. 

Bet kas ir RUNĀJOŠĀS PASAKAS? To skolēni uzzināja Lasīšanas svētkos. Runājošās pasakas dzīvo Runājošo pasaku karaļvalstī. Tās var lasīt un arī klausīties.

Visi kopīgi noklausījās pasaku “Vislabākā lieta” http://pasakas.letonika.lv/ .

Katra klase sadalījās trīs komandās. Katrai komandai tika izvēlēts komandas kapteinis. Runājošo pasaku karaļvalsts karalis piešķīra kroņus komandu kapteiņiem, jo viņi ir atbildīgi par veicamajiem uzdevumiem un skolotājām, jo viņām bija jākļūst par PADOMNIECĒM.

Katras klases PIRMĀ komanda pildīja interaktīvus uzdevumus.

OTRĀ komanda lasīja vēlreiz pasakas fragmentus un sakārtoja tos pareizā secībā.

TREŠĀ komanda izdomāja, uzzīmēja un prezentēja savas VISLABĀKĀS lietas pasaulē. Skolēnu vislabāko lietu sarakstā bija ūdens, maize, tēja- kura spēj vienmēr uzmundrināt un dot spēku, spilvens – uz kura vienmēr labi var izgulēties un smelties spēku jaunai dienai, atslēga -kura spēj atslēgt jebkuras durvis, hanteles- kuras uztur cilvēku labā sportiskā formā, zāles un arī nauda.

Lasīšanas svētki noritēja aizraujoši. Svētku nobeigumā VISI saņēma atzinības rakstus, saldas pārsteiguma balviņas un medaļas no RUNĀJOŠO PASAKU KARAĻA. 

2.a klase ieguva titulu “Uzmanīgākie lasītāji”, 2.b klase kļuva par “Precīzākajiem lasītājiem” un 2.c klase ieguva titulu “Labākie lasītāji”.

Lasīt – tas tomēr ir aizraujoši, jo uzzini tik daudz! Tā secināja 2.klašu skolēni.