Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem 2019./2020. mācību gadā: diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī.
  • matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.183

Iepriekšējo gadu pārbaudes darbi