Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem 2018./2019. mācību gadā: diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2019.gada 21.februārī, mutvārdu daļa – no 2019.gada 7.janvāra līdz 20.februārim;
  • matemātikā (rakstiski) – 2019.gada 27.februārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.289

Iepriekšējo gadu pārbaudes darbi