Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem 2020./2021. mācību gadā.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” nosaka, ka diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • mācību valoda (latviešu valoda) – mutvārdu daļa no 2021.gada 25. janvāra līdz 2.martam, rakstu daļa – 3.martā.

  • matemātikā – 2021.gada 9.martā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.319

Iepriekšējo gadu pārbaudes darbi

Apskatīt šeit:

Latviešu valoda

Matemātika