Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem 2020./2021. mācību gadā: diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim, rakstu daļa – 18. februārī.
  • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 24. februārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.319

Iepriekšējo gadu pārbaudes darbi

Apskatīt šeit:

Latviešu valoda

Matemātika