Mācību gads noslēdzies

Ir noslēdzies 2019./2020. mācību gads.

Šo gadu iesākām ar iecerēm, kuras piepildīt, ar apņemšanos palīdzēt saviem skolēnam iemācīties pēc iespējas vairāk.

Atskats uz Rīgas sākumskolas “Valodiņa” 51. mācību gadu būs jāieraksta ar īpašiem vārdiem, jo šajā pavasarī negaidīti bija jāpārtrauc klātienes mācības, skolēniem ar lielu neziņu bija jāgaida, kā mācības noritēs attālināti, pedagogiem bija ļoti ātri jāapgūst sev neierasts mācīšanas stils, savs pedagoga darbs jārealizē visas dienas garumā un Jums, mīļie vecāki, bija jākļūst par vislielākajiem atbalstītājiem saviem bērniem, jāatkārto sen aizmirstas skolas gudrības un jāpārorientē savs ikdienas ritms.

Katrs no šī laika paņemsim sev vērtīgas mācības, kuras mūs ir stiprinājušas, bērniem likušas izaugt savā varēšanā un pedagogiem pilnveidot savu profesionalitāti, apgūt nezināmās IT jomas. Paldies skolēnu ģimenēm par sapratni, atbalstu skolai, skolēniem un pedagogiem, aktīvi līdzdarbojoties attālinātajā mācību procesā. Paldies skolotājiem par radošu pieeju un neatlaidību, nodrošinot attālināto mācīšanos.

Paldies par kopīgi paveikto visa mācību gada garumā, lai saulains, ģimenisks un nesteidzīgs vasaras brīvlaiks! Uz tikšanos rudenī!

Skolas administrācija