Mārtiņdienas jampadracis

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Rudenīgais drūmums bieži cilvēkos rada pelēkas domas, taču mācoties no senajiem latviešiem, kuri, beidzoties rudens darbiem, sevi attīstīja garīgi un fiziski – kopīgi lustējās un darbojās, 10.novembra pēcpusdienā 1.1. A klasē norisinājās Mārtiņdienas jampadracis.

1.1. A klases skolēni šajā dienā, iejūtoties Mārtiņbērnu lomā, tērpušies raibu raibās maskās, ierībināja un iedimdināja skoliņu. Skolēni grupiņās cītīgi veica dažādus uzdevumus. Veicām ne vien tradicionālus uzdevumus – minējām mīklas, skandējām tautasdziesmas, palīdzējām gailim izlasīt zirņus no smiltiņām, izmantojām dabas materiālus Mārtiņa zīmes izveidošanai, bet iztēlojāmies arī mūsdienu aktivitātes – smilšu gaismas lampā veidojām Mārtiņgaiļa draugus no krāsainajām figūrām, kā arī pārbaudījām skolēnu spēju sadarboties, veidojot gaiļa burtu no mazām filca bumbiņām, izmantojot pincetes un risinot matemātiskus uzdevumus.

Risinot prāta spēles, čakli sadarbojoties, piedaloties uzmanības un veiklības aktivitātēs, muzicējot un dancojot tika pavadīta Mārtiņdienas pēcpusdiena. Kā jau svētkiem piederas, saimnieces, kas uzņēma Mārtiņbērnus, bija sarūpējušas cienastu, kas pēc tik aizrautīgas darbošanās aktīvajiem Mārtiņbērniem bija kā dāvana.