Mārtiņdienas svinības

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņa diena tiek uzskatīta par rudens beigām un ziemas sākumu. Līdz šai dienai jāpabeidz visi rudens darbi, jānokuļ labība, jāapar zeme. Zeme dodas atpūtā. Mārtiņos sākās maskošanās, senie latvieši devās masku gājienos no mājas uz māju. Tā jautri tika pavadīti tumšie rudens vakari.

Arī skolā 8. novembrī 3.stāva zālē valdīja liela jautrība. 1.1.klašu skolēni – mazie ķekatnieki un skolotājas svinēja Mārtiņdienu. Skanēja latviešu tautasdziesmas par Mārtiņiem. Visi dziedāja, gāja rotaļās un masku gājienā.

Cik līksma ir Mārtiņdiena! – gavilēja 1.1. klašu Mārtiņbērni.