Meteņi

Meteņi ir seni latviešu svētki, kad tiek pavadīta ziema un gaidīts pavasaris.

Šogad diemžēl ziemu pavadījām nesagaidījuši, bet tas Meteņu jautrību nemazināja.

6.februārī skoliņā svētku zālē pulcējās 1.klašu Meteņbērni.

Mazie Meteņbērni uzzināja par senajām Meteņdienas tradīcijām un jautri pavadīja pēcpusdienu ar rotaļām, mīklu minēšanu un protams maskošanos.

Ziemas beigas ieskandinātas, nu gaidīsim Lieldienas!

Ej projām,Metenīti,

Ar to miežu plācenīti.

Atnāks mums lieldieniņa;

Ar raibām oliņām.