Rīgas sākumskolas Valodiņa zēnu koris Mazputniņš U. Marhilēviča un G. Rača dziesmu cikla koncertprogrammā Gaismas atgriešanās