Vekslera intelekta tests bērniem

Skola ir iegādājusies Latvijā adaptēto un standartizēto Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV). Ar šo testu skolas psihologam ir iespēja noteikt bērna kopējo intelekta koeficientu (IQ), kā arī novērtēt stiprāk un vājāk attīstās bērna intelektuālo spēju jomas. Šis tests ir paredzēts 6-16 g.v. bērnu un pusaudžu izpētei.