Zili zaļi, brīnumi konkursizstādē ,,Krāsainās domas,,

Mūsu skolas trīs skolēni (Elizabete Ūbele, Maksims Kondrašovs un Emīls Miķelsons) vizuālās mākslas skolotājas Māras vadībā devās uz Rīgas Valda Avotiņa pamatskolu – attīstības centru, lai piedalītos vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā ,,Krāsainās domas”.  Skolēni radīja darbus, domājot par tēmu ,,Zila jūra, zaļa zeme”.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā no 8. līdz 11. aprīlim bija skatāma izveidoto darbu izstāde, bet 11. aprīlī notika izstādes noslēguma pasākums, uz kuru bija uzaicināti darbu autori un skolotāji. Esam lepni  – no šī pasākuma mūsējie pārnāca ar godalgām!

Apsvicam Elizabeti Ūbeli ar iegūto 1.vietu, Maksimu Konrdašovu ar iegūto 2.vietu, bet Emīls Miķelsons saņēma atzinību par dalību konkursā! Paldies skolotājai Mārai Veitnerei par ieguldīto dabu!