1.A un 1.C klases Valodas svētki

23.maijs bija īpaša diena 1.A un 1.C klašu skolēniem, vecākiem un skolotājām. Pirmo reizi mazie skolnieciņi savas runāšanas, dziedāšanas un dejošanas prasmes demonstrēja plašākai publikai – saviem mīļajiem vecākiem un skolas skolotājām-logopēdēm.

1.A klases skolēni iejutās vasaras ceļinieku – dažādu kukainīšu lomās.

1.C klases skolēni pastāstīja par mazā skolēna skolas gaitām, par bērna sapņiem un vasaras prieku caur Maijas Laukmanes dzejoļiem.

Vairāk nekā mēnesi bērni cītīgi apguva tautasdziesmu  un dzejolīšu izteiksmīgu runāšanu. Skolotājas Ievas vadībā mācījās deju soļus. Kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Māru zīmēja ilustrācijas. Dziedāšanas skolotāja Silvija iemācīja dziesmiņas par siseni, sienāzi un pirmo svītriņu. Mājturības skolotāja Ance palīdzēja zālē “uzburt” magoņu pļavu, bet skolēnu vecāki gatavoja maskas.

Kopā ieguldītais darbs guva panākumus. Par priekšnesumu bijām gandarīti gan mēs paši – mazie aktieri un skolotājas, gan arī vecāki.

Paldies par centību un čaklu darbiņu skolēniem! Paldies par atsaucību un atbalstu pasākuma veidošanā skolotājām un vecākiem!