1.1B un 1.1D klases Valodas svētki ,, Pavasaris pļavā

2019. gada 22. maijā 1.1 B un 1.1D klases skolēni iepriecināja, pārsteidza skolotājus un savus vecākus ar rūpīgi sagatavotu priekšnesumu ,,Pavasaris pļavā”. Klātesošajiem bija patīkami vērot, klausīties skolēnu prasmi uzstāties, skandēt dzejoļus un baudīt pavasarīgu dziesmu  mūzikas instrumentu, putnu balss pavadījumā. Priekšnesumu bagātināja mazo bitīšu un dunduriņu raitais deju solis.

Skolas 3.stāva zālē tika radīta gaiša un sirdi saviļņojoša pavasarīgas pļavas  noskaņa. Ietērpjot izjūtas dzejnieku vārdos, pavasaris iekrāsojās košās varavīksnes krāsās. Skolēni uzstājās ar lielu atbildības sajūtu, no sirds un ar aizrautību skaitīja dzejoļus par pavasari pieneņu pļavā. Valodas svētki atspoguļoja, ka ir veiksmīgi apgūtas sākotnējās prasmes ieklausīties citos, patstāvīgi deklamēt dzejoļus un  skaitāmpantus.

Noslēdzies tik ļoti nozīmīgais pirmais apmācības gads. Vecāki un citi  priekšnesuma vērotāji atzinīgi, ar labiem vārdiem novērtēja skolas, skolotāju  ieguldīto darbu un paveikto 1.1 klasē.

No sirds pateicamies par sniegto atbalstu skolotājām: Ievai Ustupai, Silvijai Juhņevičai, Madarai Šķirmantei, Astrīdai Leiburgai, Ilzei Ūbelei.

Esam gandarītas par katra skolēna ieguldījumu un attieksmi Valodas svētkos.

Paldies visiem par  labiem vārdiem!

Skolotājas:  Sarmīte un Linda

22.05.2019.