2.b Skudru pētnieks

2021.gada 19.maijā 2.b klases skolēni iejutās skudru pētnieku lomā, uzzināja daudz interesanta par skudru dzīvi. Jauno dabas pētnieku uzdotie neparastie jautājumi apliecināja viņu ieinteresētību, vēlmi uzzināt vairāk par šo kukaiņu dzīvi. Skolēni labprāt dalījās ar savu pieredzi, zināšanām, papildināja nodarbības vadītājas stāstījumu ar interesantiem faktiem, ko uzzinājuši grāmatās par skudrām.

Nodarbības laiks pagāja nemanot. Vadītāja atzinīgi novērtēja pētnieku aktivitāti, ieinteresētību, priekšzināšanas par skudrām, vēlmi dalīties un datorpratību tiešsaistes nodarbībā. 

Paldies Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes -Zinātnes un izglītības inovāciju centra ,, Dabas māja “ nodarbības – Skudru pētnieks – vadītājai 

Justīnei Rusakovai par izzinošu tiešsaistes pavasara ekskursiju dabā. 

Tagad, sastopot skudru, ar cieņpilnu attieksmi to apiesim, netraucējot darbā. Mēs varam ļoti daudz mācīties no skudrām.