Latvijas skolas soma

PROJEKTS ,,LATVIJAS SKOLAS SOMA” – VALSTS SIMTGADES DĀVANA SKOLĒNIEM.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
© Copyright - Rīgas sākumskola VALODIŅA