2.klašu Sporta diena Ziedoņdārzā.

Jaunais mācību gads iesācies sportiski. 9.septembrī 2.klašu skolēni devās uz Ziedoņdārzu, kur norisinājās aizraujoša, atraktīva Sporta diena.

Sporta skolotāja Margita sagaidīja 2.klašu skolēnus un skolotājas ar dažādiem, interesantiem uzdevumiem.

Vispirms bija orientēšanās Ziedoņdārzā. Skolēni kopā ar savām skolotājām meklēja parkā dažādus objektus, minēja mīklas, skaitīja soļus ap strūklaku, noskaidroja kafejnīcas darba laikus, meklēja informāciju parka teritorijā un internetā par Ziedoņdārza vēsturi.

Pēc aizraujošās orientēšanās spēles sekoja sportiskas aktivitātes – skrējiens ar uzdevumu ( izdomāt vēlējumu saviem klasesbiedriem un skolotājām). Skolēni novēlēja viens otram vienmēr būt priecīgiem, draudzīgiem un labi mācīties. Skolotājas saņēma komplimentus un labas veselības novēlējumus.

Katrai klasei bija jāpierāda sevi lēkšanas sacensībās- kuras klase skolēni aizlēks vistālāk! Protams, ka uzvarēja draudzība!

2. klašu komandas pierādīja sevi kā labi lēcēji.

Visaizraujošākā aktivitāte – mini torpedo bumbas mešanas sacensības. Šajā aktivitātē pat skolotājas gribēja izmēģināt savus spēkus. Tomēr mazie 2.klašu sportisti bija spēcīgāki un aizmeta torpēdo bumbu tālāk par skolotājām.

Visi patīkami noguruši, priecīgi, saņēmuši diplomiņus un mazas saldumu balviņas, atgriezās skolā.

Skolēni gavilēja: Šī bija vissuperīgākā diena!