2.klašu rudens ekskursija – muzejpedagoģiskā nodarbība Rudentiņš bagāts vīrs Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

17.septembrī 2.klašu skolēni apmeklēja Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, lai piedalītos muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Rudentiņš bagāts vīrs.”

Muzejā skolēnus sagaidīja profesionāli gidi, kuri iepazīstināja bērnus ar latviešu tautas pagātni, pastāstīja par dzīvi Kurzemes un Vidzemes zemnieku sētās pirms vairāk kā 200 gadiem. Skolēni uzzināja, kā senos laikos cilvēki ceļoja. Aplūkoja senos braucamrīkus, redzēja seno krogu un uzzināja, kas ir slita. Bērni ar aizrautību klausījās gida stāstījumā. Liela interese bija par senajiem darba rīkiem – skolēni apskatīja spriguļus, dakšas, senos grābekļus un uzzināja par darbu rijā.

Skolēni izmēģināja pirmo vissenāko “mobilo telefonu” , kuru izmantoja, lai sasauktu saimes ļaudis.

Ar lielu prieku skolēni piedalījās seno laiku spēlēs un latviešu tautas rotaļās. Visvairāk bērniem patika  staigāšana ar ķekatām un cūciņu dzīšana.

Liels paldies muzeja darbiniekiem par brīnišķīgo ekskursiju.