Burvju vārdiņu nedēļā

Nedēļa pēc Ziemas brīvlaika 1.1.C un 1.1.B klases skolēniem pagāja Burvju vārdiņu gaisotnē.

Skolēni uzzināja daudz pieklājības vārdu un par to pielietojumu. Viņi pārdomāja, par ko jāpateicas ģimenei, skolai, draugiem un dažādu profesiju pārstāvjiem. Arī  katrs pats sev var pateikt paldies.

Starptautiskajā Paldies dienā, 1.1.C un 1.1.B klases skolēni no sirds teica paldies visam skolas ,,Valodiņa” kolektīvam, kas ikdienā rūpējas, māca un atbalsta.

Skolēni pārliecinājās, cik patīkami ir teikt un saņemt paldies ne tikai ,,Burvju vārdiņu nedēļā” un ,,Paldies dienā”, bet katru dienu.

Lai ikvienam ikdienā – Paldies! – silda sirdi!