Ciemos Austrumu vidusskolā

10. decembrī Rīgas sākumskola ,,Valodiņa” 1.1 C un 1.1 D klases skolēni un skolotājas viesojās Rīgas Austrumu vidusskolā uz sadraudzības sporta aktivitātēm.
Liels paldies Rīgas sākumskolas ,,Valodiņa”sporta skolotājai Ievai Ustupai par noorganizēto pasākumu un iespēju jautri, atraktīvi kopā ar jauniem draugiem pavadīt laiku.
Paldies Rīgas Austrumu vidusskolas direktorei un sporta skolotājai Irinai Tihomirovai par sirsnīgo uzņemšanu!