Valodas svētki

Šī gada 30. novembris bija īpaša diena 4. klašu skolēniem un viņu skolotājiem, kuri svinēja ,,Valodas svētkus’’. Šie svētki izskanēja kā veltījums Latvijai. Skolēni, skandējot dzejoļus un tautasdziesmas, atklāja atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Ko es redzu Latvijā?
  • Ko es dzirdu Latvijā?
  • Kā smaržo mana Latvija?
  • Kā garšo mana Latvija?
  • Ko es sajūtu Latvijā?

Priekšnesumu papildināja arī deja un dziesmas, kuras palīdzēja apgūt ritmikas skolotāja Ieva un mūzikas skolotāja Silvija.

Īpašs brīdis bija svētku noslēgumā, kad tika pirmatskaņota Valodas svētku himna ,,Valodiņa’’. Pateicamies himnas vārdu autoram Guntim Feldmanim un mūzikas autoram Ingum Feldmanim, kā arī novēlam daudz radošu ideju.

Vislielāko gandarījumu gaviļniekiem radīja prieks par labi paveiktu darbiņu un priecīgās skatītāju sejas. Aizkustināti bija gan 4. klašu skolēnu vecāki, gan skolas logopēdi un citi viesi, kas pildīja skatītāju rindas.

Paldies par skaistajiem svētkiem!