Decembris skolā

Skolā ienāca piparkūku smarža! Piparkūku cepšana ir skolas ilggadīga tradīcija un šī ir skolēnu vismīļākā nodarbe pirms Ziemassvētkiem. Ar izceptajām, gardajām piparkūkām skolēni mielojās paši un pacienāja arī skolas darbiniekus, daļu izcepto piparkūku pataupīja saviem vecākiem. 

Paldies vecākiem par šīs aizraujošās, jaukās un gardās tradīcijas atbalstīšanu, sagādājot visu nepieciešamo piparkūku cepšanai.

Kā jau katru gadu decembrī skolā uzdarbojas rūķi. Šogad rūķi rūķojās 18. un 19. decembrī kopā ar 1. klašu skolēniem. Lielajam rūķim palīdzēja divi skolas pašpārvaldes skolēni no 4.c klases – Valters un Filips.  Rūķi 1. klašu skolēniem bija sagatavojuši dažādus interesantus un jautrus uzdevumus. Pirmklasnieki minēja mīklas, atšifrēja slepenas ziņas no Ziemassvētku vecīša, gāja rotaļās un griezās dejā. Pasākuma nobeigumā katrs tika arī pie salda pārsteiguma.

Šogad Ziemassvētku gaidīšanas laikā, noslēdzot I mācību semestri, 20. decembrī visi sanācām kopā skolas sporta zālē, lai novērtētu aizvadīto laiku un pateiktu paldies par paveiktajiem darbiem un sasniegumiem dažādos konkursos un sporta aktivitātēs.

Direktore pasniedza pateicību mūzikas skolotājai Silvijai Juhņēvičai, skolas ansambļa skolēniem, skolotāju ansamblim un 3. klašu dejotājiem par dalību Rīgas interešu izglītības metodiskā centra organizētajā Tautasdziesmu maratonā, kas veltīts Latvijas Republikas 105.dzimšanas dienai.

Sporta skolotājas bija sagatavojušas diplomus par tautas bumbas sacensībām starp klašu grupām.

Skolēni un skolas darbinieki saņēma pateicības no vizuālās mākslas skolotājas Māras Veitneres par piedalīšanos skolas fotokonkursā “Mana vasara”.

Pateicības saņēma arī skolēni, kuru ģimenes aktīvi iesaistījās decembra aktivitātē – balto sniegavīru parādē.

 Pašpārvaldes skolēni pasniedza uzslavas par novembrī organizēto Kārtības mēnesi, kurā 4. klašu pašpārvaldes skolēni izvērtēja skolā “Kārtīgāko klases telpu”, “Kārtīgākos skolēnu solus”, “Kārtīgāko klasi ēdamzālē” un “Kārtīgāko klasi garderobē.” 

Klāt arī skolēnu gaidītākais notikums – klases Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem! Sākot no 20. decembra līdz 22. decembrim klasēs valdīja aktīva rosība. Skolēni kopā ar savām skolotājām bija sagatavojuši vecākiem pārsteigumu. Skolēni skandēja dzejoļus, dziedāja un spēlēja ludziņas. Dažas skolotājas bija sagatavojušas vecākiem un skolēniem jautras Ziemassvētku viktorīnas. Arī bērnus gaidīja pārsteigums, jo Ziemassvētku rūķi bija nolikuši zem eglītes dāvaniņas. 

Decembris noslēdzās ar sirsnīgu pasākumu “Baltie Ziemassvētki” skolas svētku zālē. 

20. decembrī svētku zālē pulcējās 1.- 2.klašu skolēni un skolotājas, bet 21. decembrī 3.- 4. klašu skolēni un skolotājas. 

Košā rotā mirdzēja eglīte, Adventes vainagā dega četras sveces, pavēstot, ka Ziemassvētki ir klāt! Skolotājas Silvijas Juhņēvičas vadībā skanēja Ziemassvētku dziesmas. 

Pasākuma nobeigumā direktore Inese Groza teica uzrunu, novēlot visiem raudzīties bērnos Ziemassvētku laikā un mēģināt atcerēties, ka mēs arī kādreiz bijām bērni un kā mācējām priecāties par dāvāto svētku prieku. Atmodināsim sevī pārsteiguma, brīnuma un prieka sajūtas. Ģimenes siltuma, saticības, prieka un mīlestības piepildītus svētkus!