Jānim Baltvilkam – 75!

“  Es domāju, tev skaidrs jau :

   Visdārgākajam

   Cenas nav.”

1.novembrī skolas bibliotēkā pulcējās  3.klašu  skolēni, lai iepazītos ar dzejnieka, rakstnieka un putnu pētnieka Jāņa Baltvilka vērtību sistēmu un devumu mūsu kultūrai.

Dzejnieks ir bijis liels dabas mīļotājs un pazinējs un caur saviem dzejoļiem un stāstiem māca mums apgūt dabas ābeci – iepazīst putnu, dzīvnieku un augu  pasauli, aicinot ieskatīties un ieklausīties apkārt notiekošajos procesos visos gadalaikos , atklāt skaisto pasaulē.

Jānis Baltvilks mums atklāj lielo  augšanas brīnumu dabā, pastāsta par interesantiem gadījumiem putnu un dzīvnieku pasaulē, vēršot uzmanību, ka daba ir visu mūsu māja , ar vietu katrai dzīvajai būtnei. Viņš aicina būt vērīgiem dabas pētniekiem , mācīties  “lasīt dabu” , domāt kā varētu samazināt lielo piesārņošanas procesu.

Rakstnieks ir bijis Latvijas patriots un aktīvi piedalījies mūsu valsts neatkarības atgūšanas procesos.

Skaista ir dzejnieka ideja apstādīt Latvijas robežu ar ozoliem. Viņš ir arī  darbojies dižkoku atbrīvošanas darbos, stādījis kokus un veidojis dabas takas.

Paldies visiem  skolēniem par izpildītajiem mājas darbiem – pareizi atminētajām Jāņa Baltvilka mīklām. Paldies Markusam un Agatei par dzejoļu  skaitīšanu un visiem par aktīvu līdzdarbošanos putnu dziesmu atpazīšanā!

Ieklausīsimies dzejnieka padomos un mēģināsim tos ievērot:

  • Saaudzēt dabu!
  • Nedarīt pāri nevienai dzīvai radībai!
  • Nedarīt pāri otram!
  • Būt godīgiem, klausīt savai sirdsapziņai!
  • Piedot visu, neatcerēties ļaunu!
  • Censties katru dienu izdarīt vismaz vienu labu darbu, lai diena nebūtu nodzīvota veltīgi!
  • Nedarīt sliktu, nedarīt citiem to, ko negribi, lai dara Tev, un darīt pēc iespējas labu!

Domāsim  kā šo pasauli padarīt  skaistāku un novērtēsim mums dotās vērtības!

Bibliotekāre Ingrīda