Dejas prieks manā dzīvē

2019. gada 17.oktobrī Rīgas sākumskolā „Valodiņa” notika starpskolu interešu izglītības pasākums ,,Dejasprieks manā dzīvē’’. Gaidot XVII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, arī šis pasākums tika veltīts kā gatavošanās šim lielajam notikumam.

Pasākumā piedalījās:

Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra dejotāji;

Rīgas 66. speciālās vidusskolas sporta deju dejotāji;

Rīgas Austrumu vidusskolas dejotāji;

Rīgas 3. speciālās pamatskolas dejotāji;

Rīgas Daugavas pamatskolas dejotāji;

Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas dejotāji;

Rīgas sākumskola “Valodiņa”dejotāji.

 

Kopumā savu dejasprieku izpauda 90 dalībnieki. Mazie mūsu skolas dejotāji demonstrēja savu dejas prieku tautu dejās. Viesi priecēja gan ar spraigu mūsdienu deju, gan raitu tautu dejas soli.

Uz pasākumu bija ieradies arī gailis, kurš gribēja saprast, kas ir dejošana. Saimniece ar uzticamo sunīti un ruksi kopā ar pasākuma dalībniekiem mācīja gaili dejot, līdz noslēgumā visi varēja laisties kopīgā dejā.

Skolēniem interesantā, aizrautīgā un saprotamā veidā tika atklāts, ka deja ir jauks priekšnesums, ar kuru visus var iepriecināt un gūt dejas prieku arī paši dejotāji.

Skolēni, pedagogi un viesi guva pozitīvas emocijas, prieku un gandarījumu par ieguldīto darbu.

Pasākums veicināja skolēnu māksliniecisko un fizisko spēju attīstību, pilnveidoja skolēnu saskarsmes iemaņas un sadarbības prasmes, kā arī sekmēja deju kolektīvu un pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Šī deju pēcpusdiena izdevās interesanta. Ceram turpināt sadarbību ar speciālo skolu deju kolektīviem, organizējot šādu sadarbības pasākumu arī nākamajā mācību gadā. Paldies par dalību ikvienam kolektīvam un skolotājiem par aizrautīgu darbu ar dejotājiem.

Uz tikšanos!