Kārlim Zālem -130!

20. novembrī skolas bibliotēkā pulcējās 4.klašu skolēni, lai iepazītos ar tēlnieka – Brīvības pieminekļa autora Kārļa Zāles dzīves gājumu un tēlniecības darbiem.

Kārlis Zāle – pasaulē atzīts tēlnieks,  veidojis mūsu brīvības simbolu – Brīvības pieminekli, kura akmeņos ir ierakstīta latviešu tautas vēsture. Tā ir vieta, kur pulcējas cilvēki valsts svarīgākajos notikumos, nolikt ziedus dodas citu valstu vadītāji. Piemineklis ir atklāts 1935. gadā, celts 4 gadus, par tautas saziedotajiem līdzekļiem  un vēstures virpuļos pārdzīvojis varu maiņas – kļuvis par latviešu tautas vienotības, neatkarības un spēka simbolu.

Kārlis Zāle ir veidojis arī Brāļu kapu ansambli – piemiņas vietu 1.pasaules karā kritušo karavīru, brīvības cīņās, februāra revolūcijā nošauto karavīru  piemiņai. Viņš ir autors rakstnieka A.Pumpura piemineklim Lielajos kapos, pirmā Latvijas karaspēka vienības komandiera O.Kalpaka piemineklim Meirānos. Veidojis piemiņas vietu Smārdes kaujā kritušajiem latviešu strēlniekiem pie Smārdes stacijas un Sudrabkalniņā, vietā, kur notika izšķirošā kauja par Pārdaugavu brīvības cīņu laikā; Veidojis Raiņa krūšutēlu Nacionālajam teātrim, dekoratīvās skulptūras pilsētu apstādījumiem, kapu pieminekļus, rotājumus namu fasādēm.

No 1936. līdz 1940. gadam, kā arī no 1941. līdz 1942. gadam K. Zāle vadīja Mākslas akadēmijas Tēlniecības meistardarbnīcu.

Kārļa Zāles dzimtā puse ir Kurzeme. Viņa tēvs bijis prasmīgs mūrnieks. Kārlis Zāle  mācījās Liepājas pilsētas  skolā. No 12 gadu  vecuma  strādājis par palīgu pie tēva – no māliem un ģipša veidojis ornamentus – eņģelīšus, rozes u.c. Bērnībā bijis liels draiskulis, pārgalvīgs un nepaklausīgs puika.

Zāle mācījies pie būvuzņēmēja Riges un papildus apguvis rasēšanu, zīmēšanu un veidošanu. Kārlis Zāle ir beidzis Kazaņas mākslas  skolu, Pēterburgas mākslas skolu, kā brīvklausītājs Pēterburgas Mākslas akadēmiju. Moderno mākslu studējis Berlīnē.

Kārlis Zāle – cilvēks ar lielām darbaspējām, varošs, zinošs, labs organizators, nesaudzīgs pret sevi, par sevi pārliecināts cilvēks. ,,Es uzvarēšu!” – tāds bija viņa teiciens. Ar šādu pārliecību un sparu viņš uzvarēja konkursos  Krievijā, Parīzē un Latvijā.

Kārļa Zāles akmenī veidotie tēli liek atcerēties latviešu tautai nozīmīgus vēstures notikumus, cildina darba vērtību, tradīciju skaistumu un apzināties brīvības nepieciešamību.

Bibliotekāre Ingrīda Bobinska