Daudz laimes, LATVIJA!

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!

/Ojārs Vācietis/

Šogad skolas pasākumi tika organizēti tā, lai pēc iespējas vairāk būtu jūtama svētku noskaņa. No rītiem un pēcpusdienās no skolas garderobes plūda latviešu skaistāko dziesmu melodijas.

Skolēni ar lielu mīlestību rakstīja sirsnīgus vēlējumus Latvijai 100.dzimšanas dienā un zīmēja zīmējumus. 2.stāva zālē bija apskatāma interešu izglītības zīmēšanas pulciņa audzēkņu radošo darbu izstāde.

Katra klase šogad īpaši atzīmēja lielo jubileju. Skolēni kopā ar skolotājiem devās pie Brīvības pieminekļa, lai noliktu ziediņus. 3.b klases skolēni un skolotājas klāja klasē baltu galdautu un pārrunāja, kā jāsvin svētki, kādi ēdieni jāliek galdā. Skolēni skandēja dzejoļus un stāstīja, kas viņiem ir Latvija.

15. novembrī saposušies ar sarkanbaltsarkaniem karodziņiem rokās mūsu skolas skolēni, skolotājas un skolas darbinieki piedalījās skolas svētku koncertā ,,Mēs Latvijai”. Koncerta vadītāji Gustavs, Tomass un Rolands no 3. klases un 4. klases pārstāve Alise interesanti un atraktīvi veda skatītājus ceļojumā pa Latvijas novadiem.

Sirsnīgi, patriotiski un ar lepnumu skolēni deklamēja dzejoļus par Latviju. Koris ,,Mazputniņš” skolotājas Silvijas Juhņēvičas vadībā pieskandināja skolu ar savām skanīgajām balsīm. Deju skolotājas Ievas Ustupas 3. klašu dejotāji iepriecināja skatītājus ar vieglo deju soli.

Koncerta noslēgumā visi dalībnieki apvienojās kopīgā dziesmā ,,Mana zeme”.

Visa skolas saime vēlēja: ,,Daudz laimes, Latvija!”