Kompetenču izglītība, caurviju prasmes mācību procesā 1.c klasē.