Kr. Barona muzeja apmeklējums

Saulainā 4. septembra dienā 3.b klases skolnieki devās uz Kr.Barona muzeju apskatīt Dainu skapi, klausīties muzeja darbinieka stāstus par to, kā Kr.Barons dzīvojis, kāda ir bijusi viņa bērnība, kas viņam patika. Bērni ar interesi pētīja Dainu skapi, instrumentus ar kuriem Kr. Barons darinājis dažādus koka priekšmetus, senos rakstāmpiederumus. Klausījās un lasīja tautasdziesmas, piedalījās tautasdziesmu kārtošanā tā, kā to būtu darījis Kr. Barons.