LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS MĀCĪBU TELPA VIRTAKAS KLASE PIEDĀVĀ

Radošā darbnīca “Virtakas klasē”.

Foto: Krists Luhaers

Attālināto mācību materiāls “Grāmatu ilustrācijas cauri gadsimtiem”

Vecums: 2.–4. klase

Aizraujošs ieskats ilustrāciju vēsturē no pirmajiem ar roku zīmētajiem attēliem manuskriptu grāmatās līdz tādiem vairākās paaudzēs iemīļotiem varoņu atveidojumiem kā Zīļuks un Vinnijs Pūks. Ar rosinošu jautājumu un radošo uzdevumu palīdzību skolēni iepazīst atšķirīgus ilustrāciju veidus un mērķus, mācās izvēlēties piemērotāko tehniku un stilu savas ieceres sasniegšanai.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)

Attālināto mācību materiāls “Burtveidols”

Vecums: 3.–6. klase

Mācību materiāls palīdz skolēniem veidot izpratni par burtveidola vēsturi, kā arī sniedz stratēģiju un padomus sava burtveidola izstrādei. Materiāls var tikt izmantots tehnoloģiju, vizuālās mākslas un sociālo zinību mācību satura apguvei.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)

Attālināto mācību materiāls “Kas ir zīmes un simboli? Virtakas raksti un zīmes mums apkārt”

Vecums: 4.–6. klase

Mācību materiāla mērķis ir saprast zīmju un simbolu kopīgās un atšķirīgās pazīmes un funkcijas, kā arī iepazīstināt skolēnus ar Virtakas iezī iegrebto lībiešu piederības un aizsardzības zīmju vēsturi.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)