Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klases piedāvājums sākumskolas skolēniem

Ekskursijas 

Ceļojums ekspozīcijā “Grāmata Latvijā” ar āķīgu un aizraujošu uzdevumu grāmatiņu (1.–3. klase, līdz 15 cilvēkiem) 

Ar uzdevumu grāmatiņas palīdzību skolēni iepazīst ekspozīciju, spēj tajā orientēties, gan patstāvīgi, gan grupās rod atbildes uz dažādiem jautājumiem par grāmatu attīstības vēsturi, grāmatu formu un sastāvdaļām, kā arī pārdomā grāmatu nozīmi savā dzīvē. Mācoties atlasīt informāciju, skolēni vingrinās teksta analīzes, sadarbības un radošuma prasmēs. 

Ekskursijas ilgums: 30– 60 min. 

Nodarbības 

Nodarbība par senajām rakstu zīmēm (1.–3. klase, līdz 15 cilvēkiem) 

Nodarbības dalībnieki iepazīst Virtakas ieža zīmes un to tapšanas vēsturi, izprot un paši interpretē šo zīmju nozīmi. Apgūtos stilizācijas principus skolēni izmanto, veidojot paši savas dzimtas zīmes. Nodarbības beigās visi dalībnieki uz tāfeles sienas zīmē savas zīmes, kopumā izveidojot jaunu – mūsdienu Virtakas iezi. Nodarbība veicina radošo domāšanu un informācijas analīzes prasmes. 

Nodarbības ilgums: 30 min. 

Ja es būtu grāmata (1.–3. klase, līdz 30 cilvēkiem (tiek dalīti divās grupās)) 

Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā daļā nodarbības vadītāja, ņemot talkā Žozē Žorži Letrija grāmatu “Ja es būtu grāmata” (izdevniecība “Liels un mazs”), rosinās skolēnus iepazīt grāmatu kā draugu un atklāt sev ekspozīciju “Grāmata Latvijā”. Otrā daļa Virtakas klasē piedāvās praktisku darbošanos, kurā dalībniekiem būs iespēja veidot savu versiju kādam grāmatas stāsta turpinājumam. Nodarbība lieliski papildina literatūras, mākslas, latviešu valodas un dizaina jomas zināšanas un prasmes. Tās mērķis ir attīstīt lasītprasmi un iztēli. 

Nodarbības ilgums: 90 min. 

Radošās darbnīcas 

Ceļojums pagātnē* (1.–3. klase, līdz 30 cilvēkiem (tiek dalīti divās grupās)) 

Darbnīcas dalībnieki apmeklē gan Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, gan Latvijas Nacionālo bibliotēku. Dzelzceļa muzejā skolēni aplūko ikdienā apmeklētājiem nepieejamos autentiskos dzelzceļa ritekļus un uzzina, kā dzelzceļa attīstība kopš 19. gadsimta mainījusi ceļošanas paradumus. Smeļoties iedvesmu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Dzelzceļa muzeja krājumiem, skolēni veido katrs savu ceļojuma pastkartes dizainu. Kartītes tiek veidotas, gan zīmējot ar roku, gan drukājot augstspieduma tehnikā ar 100 gadus senu bostonpresi. Darbnīcas laikā skolēni attīsta pašvadības, radošuma un rakstīt prasmes, iegūst zināšanas kultūras, vēstures, sociālo zinību un mākslas priekšmetos. 

Darbnīcas ilgums: 120 min. 

Grafikas darbnīca (1.–3. klase, līdz 15 cilvēkiem) 

Darbnīcas laikā dalībnieki iepazīstas ar augstspieduma tehniku, bostonpreses vēsturi un darbības principiem. Attīstot radošumu, trenējot precizitāti un pacietību, katrs dalībnieks veido savu drukas kartiņu. Skolēniem iespēja strādāt ar jau iepriekš sagatavotām iespiedformām un izprast drukas procesa pamatprincipus. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas. 

Darbnīcas ilgums: 45 min. 

Kaligrāfijas darbnīca (1.–3. klase, līdz 15 cilvēkiem) 

Darbnīca radošā un jautrā veidā iepazīstina dalībniekus ar kaligrāfijas pamatiem. Skolēni trenējas vilkt dažāda veida un platuma līnijas, trenē roku kustības, kuras ir svarīgs rakstītprasmes elements. Rakstāmrīki un materiāli tiek piemēroti atkarībā no dalībnieku vecuma. Darbnīcu var pielāgot arī dalībniekiem, kuri vēl nemāk patstāvīgi rakstīt burtus. Visi darbnīcai nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas. 

Darbnīcas ilgums: 40 min. 

Ekskursijas, nodarbības un radošās darbnīcas skolēniem – bez maksas! 


*Radošās darbnīcas “Ceļojums pagātnē” maksa saskaņā ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja cenrādi. 

Kontakti 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Mūkusalas iela 3, Rīga, 1. stāvs 

Tālr.: 26420065 

E-pasts: [email protected] 

 Foto: Krists Luhaers