Lepojamies!

Ir izdota ,,Gudrā ābece. Lasāmgrāmata.’’, kuras autore ir skolotāja – logopēde  Viktorija Saldava-Reice, tā tika izdota ,,Izdevniecībā RaKa’’ . Grāmata satur adaptētus tekstus, atbilstoši izglītojamo lasītprasmes apguves līmenim. Tā ir mācību līdzekļa ,,Gudrā ābece’’ papildinājums.

Mācību līdzeklis paredzēts skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei, īpaši pievēršot uzmanību skolēnu fonemātiskās uztveres attīstīšanai, skaņu analīzes un sintēzes prasmju veidošanai. Lasītprasmes apguves process sākas ar priekšstatu veidošanu par teikuma un vārda uzbūvi.

Sirsnīgi sveicam skolotāju – logopēdi  Viktoriju Saldavu-Reici ar sasniegumiem!